Rolnicy pytają – resort rolnictwa odpowiada

Ciągnik rolniczy

Czy przewiduje się podwyższenie w przyszłym roku stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Rada Ministrów określa corocznie w terminie do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego. W 2017 r. zwrot dokonywany jest w wysokości 1,00 zł na litr ON (przy maksymalnym możliwym poziomie1,08 zł/l).

Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy budżetowej na rok 2018 – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Źródło: MR i RW