fbpx
Strona głównaCenyRynek zbóz i oleistychRolnicy pytają – ministerstwo odpowiada: w trosce o producentów zbóż

Rolnicy pytają – ministerstwo odpowiada: w trosce o producentów zbóż

Jakie działania podejmuje MRiRW na rzecz krajowych producentów zbóż w celu poprawy ich warunków gospodarowania i zwiększenia ich dochodów?

Działania na tym rynku są bardzo istotne, gdyż uprawą zbóż w Polsce zajmuje się ok. 1,3 mln producentów rolnych gospodarujących na ponad 7,6 mln ha.

“Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi bardzo usilnie zabiegało  na forum UE o zwiększenie ochrony celnej unijnego rynku zbóż, co pozwoliłoby na ochronę tego rynku przed znaczącym importem, który nie jest pożądany, ponieważ na krajowym i unijnym rynku występuje nadpodaż ziarna. W sierpniu 2017 Komisja Europejska wprowadziła przywozowe należności celne dla żyta, kukurydzy i ziarna sorgo (importowanych poza kontyngentami) zmieniając tym samym utrzymywane od jesieni 2014 r. zerowe stawki celne w przywozie do UE wyżej wymienionych zbóż. Obecnie stawka cła wynosi 5,61 EUR/tonę.

Ministerstwo rolnictwa sprzeciwiało się również wprowadzeniu unijnych, tymczasowych (na 3 lata) dodatkowych preferencji handlowych dla Ukrainy. Między innymi w wyniku działań polskiej administracji kontyngenty te zostały zmniejszone w stosunku do pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej o 35 tys. ton w przypadku pszenicy, o 25 tys. ton dla kukurydzy i o 25 tys. ton dla jęczmienia.

Jednocześnie ministerstwo zabiega na unijnym forum o urealnienie ceny interwencyjnej zbóż do poziomu zbliżonego do kosztów produkcji ziarna (obecnie cena ta wynosi 101,31 euro/t). Podniesienie tej ceny wpłynie na zwiększenie skuteczności mechanizmu interwencji na rynku zbóż w UE.

Źródło: MRiRW

 

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.