Rolnicy otrzymali już 2,5 mld złotych

Po dziesięciu dniach realizacji płatności bezpośrednich za 2008 r., ARiMR przekazała na konta bankowe rolników blisko 2,5 mld zł. Dopłaty te wypłacono ponad 543 tys. rolników. W piątek 12 grudnia, Agencja przelała pieniądze na rachunki bankowe około 55 tys rolników. Do końca grudnia Agencja planuje przekazać te dopłaty około 850 tys. rolników.

ARiMR przekazała rolnikom blisko 2,5 mld zł płatności bezpośrednich za 2008 r.Dopłaty obszarowe w pierwszej kolejności przekazywane są na konta bankowe rolników z 89 powiatów dotkniętych tegoroczną suszą. W sumie ponad 1,42 miliona polskich rolników z tytułu dopłat bezpośrednich i uzupełniających za 2008 rok dostanie około 9,3 mld zł. Realizację dopłat bezpośrednich za 2008 r. Agencja rozpoczęła w poniedziałek, 1 grudnia br., zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi.

W ramach płatności cukrowych za 2008 r. Agencja przekazała do 12 grudnia ponad 21 tys. plantatorom buraków cukrowych. Na ich konta bankowe trafiło ponad 134 mln zł. O płatność cukrową ubiegało się w tym roku około 60 tys. rolników. Całkowita koperta finansowa przeznaczona na płatności cukrowe za 2008 r. wynosi około 498,2 mln zł.Od 1 grudnia ARiMR realizuje także dwa nowe rodzaje płatności uzupełniających wprowadzone w 2008 r. Pierwsza z nich to płatność do pomidorów, która przysługuje tym rolnikom, którzy złożyli w tym roku wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz w roku gospodarczym 2006/2007 dostarczyli, na podstawie odpowiednich umów, pomidory do przetworzenia. Do 12 grudnia Agencja przekazała z tego tytułu na konta bankowe 335 rolników ponad 5 mln zł. W 2008 roku o płatności do pomidorów ubiegało się w sumie około 2 tys. rolników, a koperta finansowa przeznaczona na takie dopłaty wynosi w sumie 22,8 mln zł.

Nowością w tym roku są również płatności do powierzchni, na których uprawiane są maliny i truskawki. Aby otrzymać takie dopłaty, rolnik musiał przede wszystkim zawrzeć umowę na przetworzenie truskawek czy malin z zatwierdzonym przez ARiMR zakładem przetwórczym. Umowa z przetwórcą takich owoców mogła być również zawarta w imieniu rolnika przez reprezentującą go organizację producentów owoców i warzyw albo przez zatwierdzonego przez ARiMR skupującego owoce miękkie. Do 12 grudnia Agencja przelała na konta bankowe 740 rolników ponad 1,44 mln zł z tytułu dopłat do uprawy truskawek i malin na cele przemysłowe. Limit wydatków przeznaczonych na takie dopłaty za 2008 r. wynosi nieco ponad 65 mln zł.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, w tym cukrowych, za 2008 r. można było składać w biurach powiatowych od 15 marca do 15 maja, a ostateczny termin minął 9 czerwca, lecz wtedy za każdy dzień roboczy opóźnienia rolnikowi potrącany był 1% z należnych dopłat obszarowych.

Foto i opr. Wrp.pl
źródło: ARiMR