Rolnicy nie zostaną bez pomocy

Według resortu rolnictwa straty w rolnictwie spowodowane tegoroczną suszą są obecnie szacowane w 1586 gminach. Suszą jest dotkniętych ok. 175 tys. gospodarstw na obszarze 2,5 mln ha.

Susza rolnicza występuje, z różnym natężeniem, praktycznie na terenie całego kraju. Największy deficyt wody notowany jest w województwie lubuskim i wielkopolskim.

− Przygotowujemy program pomocowy. Chciałbym, aby zaczął on jak najszybciej funkcjonować, chociaż informacje napływające z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wskazują, że susza nie ustępuje i może wyrządzać dalsze szkody. W związku z tym szacunki mogą się zmieniać – mówi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Szef resortu rolnictwa zamierza w przyszłym tygodniu przedstawić na posiedzeniu Rady Ministrów specjalny program, który po przyjęciu przez Radę Ministrów pozwoli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa na przyjmowanie od rolników wniosków o pomoc.

Formy pomocy mają być różne, jak np.: prolongata spłaty kredytów, możliwość zaciągnięcia niskooprocentowanych kredytów klęskowych na odtworzenie produkcji rolnej, odroczenie składek KRUS lub rozłożenie ich na raty czy ulgi w podatku rolnym udzielane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Jak zapowiada Ardanowski będzie również pomoc w formie dopłat do hektara, a jej zasady będą takie same, jak w zeszłym roku.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił tez do Komisji Europejskiej o pomoc w ramach funduszu solidarności.

Źródło: MRiRW

Opracował: Krzesimir Drozd