Rolnicy nie mają powodów do obaw!

Po kilku dniach burzliwych dla ARiMR powraca ona na ścieżkę sprawnego funkcjonowania i przejrzystych zasad polityki personalnej – pisze w liście otwartym do mediów Leszek Droździel, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pod moim przewodnictwem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa chce jak najszybciej wprowadzić nowy regulamin organizacyjny, który dostosuje jej strukturę do nowych zadań, jakie niesie PROW na lata 2007 – 2013. Zmniejszona zostanie ilość departamentów, a co za tym idzie ilość stanowisk kierowniczych. Ostatnie miesiące przyniosły sporo zmian właśnie na tych stanowiskach i obecnie trwa w ARiMR przegląd kadr gdyż nie wszystkie osoby, które zostały zatrudnione w Agencji w ostatnim czasie są dostatecznie kompetentne i do dziś wiele z nich nie zdało egzaminów wewnętrznych, dopuszczających ich do pracy m.in. przy systemie informatycznym. Pracownicy Agencji muszą być urzędnikami państwowymi, co oznacza ich apolityczność. A niestety do niedawna było inaczej. Obowiązują nas zasady dotyczące zatrudniania pracowników, zapewniające obsadę stanowisk przez osoby posiadające właściwe kompetencje. Pozostawanie na stanowisku kierowniczym lub odwołanie z niego, również jest następstwem merytorycznej oceny pracy i wywiązywania się z powierzonych zadań przez daną osobę. Bogu ducha winni długoletni pracownicy Agencji byli zmuszeni oglądać w ostatnich miesiącach to, co najgorsze w polityce – obsadzanie stanowisk znajomymi królika”, czyli na podstawie przynależności lub koneksji politycznych. To już przeszłość. Nowy regulamin organizacyjny ARiMR wprowadzony zostanie także w sferze wynagradzania pracowników. Zostanie stworzona ścieżka kariery w ARiMR, która będzie premiowała najlepszych pracowników, zachęcając ich do pozostania i utożsamiania się z “firmą”.

Misją ARiMR jest terminowa, odpowiadająca zapotrzebowaniu odbiorców oraz efektywna realizacja instrumentów wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich. Płatności bezpośrednie w 2007 r. nie są zagrożone, więc rolnicy mogą “spać spokojnie”. Będziemy robili wszystko, żeby wypłata płatności do gruntów rolnych za 2007 rok rozpoczęła się zgodnie z prawem – 1 grudnia 2007 r. Bardzo sprawnie przebiegła kontrola kompletności wniosków. Z roku na rok ARiMR wypłaca dopłaty bezpośrednio coraz szybciej i taki też cel stawiamy sobie w roku bieżącym. Przeszkody w przeprowadzaniu kontroli administracyjnej wniosków są przejściowe i zostaną szybko pokonane. Biura Powiatowe ARiMR, tam gdzie jest to uzasadnione będą pracowały na dwie zmiany. Dwuzmianowy system pracy pozwoli sprawnie przekazywać wszystkie wnioski z BP do Oddziałów Regionalnych i Centrali Agencji. Pozwoli także na efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy i sieci teleinformatycznej. Jest ona dziś obciążona, ze względu na jej parametry techniczne wprowadzone trzy lata temu. Dziś jej przepustowość wynosząca od 128 do 256 kb stała się niewystarczająca. Ogłosiłem już przetarg na zakup usług telekomunikacyjnych, przesyłu danych z usługami dodatkowymi oraz zestawienie łączy teletransmisyjnych. Nowa sieć powstanie w najbliższym czasie (oferty od potencjalnych wykonawców przyjmujemy do 20 sierpnia br.). Zwiększy ona 10-krotnie przepustowość, która na linii Biura Powiatowe – Oddziały Regionalne wyniesie 2 Mb, natomiast z OR do Centrali ARiMR – 10 Mb. Liczę na to, że pracownicy ARiMR nabiorą zaufania do działań moich i moich zastępców. Jesteśmy największą agencją płatniczą w UE i nie dopuścimy do tego, żeby jej autorytet doznał uszczerbku i żeby Agencja utraciła zaufanie rolników. Jesteśmy po to, żeby im służyć.

Leszek Droździel