Rolnicy nie będą pozostawieni sami sobie – obiecuje Sawicki

Podczas wtorkowych obrad rządu, został poruszony zarówno temat suszy i odszkodowania dla rolników za straty poniesione w jej wyniku, jak i kwestia kar za przekroczenie kwot mlecznych.

We wtorek, 4. sierpnia podczas obrad rządu, minister rolnictwa Marek Sawicki poruszył kwestię rolników poszkodowanych przez tegoroczną suszę. – Rada Ministrów zapoznała się z aktualna sytuacją związaną z suszą w rolnictwie. Rolnicy poszkodowani przez suszę nie zostaną pozostawieni sami sobie – powiedział po zakończeniu obrad Sawicki.

Według informacji uzyskanych z Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa suszą objętych jest 13 województw i na tych terenach są podstawy do powoływania komisji szacujących straty. Marek Sawicki poinformował o tym, że rządowy program pomocy zostanie uruchomiony zaraz po tym, jak będą już znane efekty prac tych komisji. Z pierwszych informacji wynika, że suszą objętych jest obecnie około 350 tysięcy hektarów, a szacowanie strat powinno się zakończyć za 2-3 tygodnie.
Minister rolnictwa przekazał również na ręce prezesa Krajowej Izby Rolniczej wytyczne w sprawie ogólnych zasad szacowania strat, którymi komisje mają się kierować.

Podczas obrad, Marek Sawicki przedstawił także informację na temat kar za przekroczenie kwot mlecznych. W sezonie 2014/2015, w ostatnim roku kwotowym, przekroczenie kwot produkcji mleka nastąpiło u 63,5 tysiąca dostawców hurtowych. – Wielokrotne zabiegi na różnych forach unijnych doprowadziły ostatecznie do zgody Komisji Europejskiejna rozłożenie kar za nadprodukcję mleka na 3-letnie równe raty – powiedział minister Marek Sawicki.
Pierwszą ratę rolnicy muszą zapłacić do końca września br.

Renata Struzik, źródło: MRiRW