Rolnicy na Podlasiu czekają na Prezydenta RP

Podlaska Izba Rolnicza zaprasza Prezydenta RP Andrzeja Dudę na Podlasie, aby podczas spotkania z rolnikami wspólnie porozmawiać na temat przyszłości rozwoju rolnictwa w tym regionie naszego kraju.

– Nasze województwo jest typowo rolnicze. Z uwagi na liczne tereny chronione, Parki Narodowe, Rezerwaty Przyrody, obszary Natura 2000 nie ma możliwości rozwoju innych gałęzi przemysłu. Jednakże w ostatnich latach rolnictwo w województwie podlaskim przeżywa kryzys. Producenci praktycznie wszystkich działów produkcji rolnej odnotowują utrzymujący się spadek opłacalności – pisze w liście do Prezydenta RP zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej.

Jak zaznaczają izbowi działacze obecnie na Podlasiu rozwój mleczarstwa może zostać zahamowany w związku z koniecznością zapłaty kar za przekroczenie kwot mlecznych i spadkiem cen za mleko, które zaczynają oscylować na granicy opłacalności. Negatywny wpływ na rozwój miejscowego rolnictwa ma też wystąpienie afrykańskiego pomoru świń oraz nietrafione decyzje urzędników, które spowodowały znaczący spadek i tak niskiego pogłowia trzody oraz spadek cen skupu trzody chlewnej. Ponadto szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną i niekorzystne zjawiska atmosferyczne (susza).