Rolnicy mogą już składać wnioski w ARiMR o dopłaty cukrowe za 2006.

Jest to możliwe dzięki zmienionej ustawie o dopłatach bezpośrednich do gruntów rolnych, która ukazała się z dniem 1 czerwca w Dz.U. 92, poz. 638. Rolnicy powinni składać wnioski na formularzach , które są dostępne w biurach ARiMR.

Według ustawy, wnioski te powinny zawierać numer identyfikacyjny producenta rolnego, imię i nazwisko, jego PESEL, Regon lub NIP. Ponadto należy podać nazwisko i imię (nazwę) producenta cukru jego miejsce zamieszkania, lub siedzibę i adres. We wniosku musi być podany numer umowy dostawy buraków cukrowych oraz informacji o ilości buraków cukrowych objętych umowa.

Wymagane jest, aby do wniosku dołączyć potwierdzoną kopię umowy dostawy buraków cukrowych.

Wnioski należy składać do 30 czerwca. Spokojni mogą być natomiast wszyscy, którzy złożyli wnioski przed wejściem tej ustawy w życie. Jak zakłada & 8 zostaną one rozpatrzone, jeśli spełniają wszystkie wymogi tej ustawy. Stawkę płatności cukrowej na każdy rok ma ustalać Rada Ministrów w specjalnym rozporządzeniu.

Opr. AA