Rolnicy inwestują w ziemię

Ziemia jest najlepszą obecnie inwestycją dla rolnika – wynika z badań Agribus wykonanych na zlecenie Banku BGŻ BNP Paribas przez agencję badawczą Martin&Jacob.

Co drugi uczestniczący w badaniu przedstawiciel gospodarstwa rolnego wskazał, bowiem zakup ziemi, jako najlepszą formę oszczędzania. Natomiast ponad 30 proc. rolników zainwestowałoby w rozwój własnego gospodarstwa, traktując to jako rodzaj kapitału na przyszłość. Zapytani o ocenę możliwości rozwoju gospodarstwa, respondenci najchętniej zdecydowaliby się na powiększenie areału upraw i skoncentrowanie na najbardziej dochodowych z nich. W ocenie bankowych analityków, rolnicy chętnie inwestują w rozwój swoich gospodarstw, ponieważ blisko 60 proc. z nich po przejściu na emeryturę planuje je przekazać swoim dzieciom.

Wyniki analizy potwierdzają rosnące zainteresowanie zakupem ziemi wśród rolników. Z naszych obserwacji wynika, że najchętniej sięgają po kredyty preferencyjne. W większości wykorzystywane są one na zakup gruntów rolnych, budowę oraz modernizację budynków, a także zakup maszyn i urządzeń. Proponowana przez nas szeroka oferta kredytowa na zakup gruntów jest jeszcze bardziej atrakcyjna w kontekście planowanych zmian w przepisach dotyczących obrotu ziemią – mówi Bartosz Urbaniak, członek Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas, odpowiedzialny za obszar Bankowości MŚP i Agro.

Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że współczesny rolnik, mimo zmieniających się warunków zewnętrznych, koncentruje się na powiększaniu areału i zwiększaniu dochodowości z upraw, inwestowaniu w sprzęt oraz dbaniu o gospodarstwo, które w przyszłości przekaże dzieciom – dodaje Aneta Uss-Lik, ekspert z firmy badawczej Martin&Jacob.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14 listopada – 9 grudnia 2015 r. Wzięło w nim udział 1019 gospodarstw rolnych o areale powyżej 15 hektarów. Badanie zostało zrealizowane w formie wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo . Prezentacja wyników badań miała miejsce 23 lutego podczas zorganizowanej przez Bank BGŻ Paribas konferencji prasowej.

Obi oba