Rolnicy i hodowcy zapłacą za wodę

Trwają prace rządu nad wprowadzeniem opłat za wodę, używaną do produkcji rolnej i hodowli.

Ministerstwo Środowiska ma dostosować nasze, krajowe przepisy do wymogów unijnych. Na razie nieznany jest jeszcze dokładny sposób, w jaki będą naliczane opłaty za wodę. Obowiązkiem ich uiszczania zostaną objęci przedsiębiorcy rolni.
Głównym celem opłat środowiskowych, w tym za wodę, jest ograniczenie korzystania, czyli coraz efektywniejsze wykorzystywanie zasobów wodnych w procesie technologicznym lub hodowlanym. Są rożne sposoby ograniczania korzystania z wód, np poprzez stworzenie zamkniętego obiegu wody. Wówczas nie pobierając wody z rzeki producent nie będzie nic płacił. Natomiast, jeśli pobiera wodę ze środowiska naturalnego, to niezależnie od tego czy odprowadza do rzeki wodę czystszą od pobranej, zmienia wspomniane parametry wody oraz czasowo ogranicza zasób ilościowy wody w całym systemie. Te rozwiązania, szczególnie w polskich warunkach  deficytu wody są, niezwykle istotne i stanowią zachętę do efektywnego korzystania z zasobów wodnych dla poszczególnych użytkowników – poinformował nas resort ochrony środowiska.
Trwają jeszcze ostatnie ustalenia pomiędzy ministerstwami rolnictwa i ochrony środowiska. Wszystkie szczegóły proponowanych uregulowań prawnych w tym zakresie powinniśmy poznać do końca kwietnia 2015 r.

K. Madeja/Źródło: money.pl i Min. Ochrony Środowiska