Rolnicy: druk “oświadczenia nabywcy” wypełniany przy zakupie nawozów zagraża danym osobowym

Od 1 lutego bieżącego roku rolnicy kupujący nawozy z azotanem amonu w stężeniu przekraczającym 16% są proszeni o wypełnienie specjalnego „oświadczenia nabywcy”, podając szczegółowo wszystkie dane i przeznaczenie zakupionych nawozów. Muszą też  przy zakupie pokazać dowód osobisty. Jeżeli kupujący nie będzie chciał okazać dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, bądź nie będzie chciał ujawnić w jakim celu wykorzysta nawóz, sprzedawca może odmówić takiej osobie sprzedaży towaru.

Skąd te przepisy? 1 lutego 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013.

– Rozporządzenie ustanawia zharmonizowane przepisy dotyczące udostępniania, wprowadzania, posiadania i stosowania substancji lub mieszanin, które mogą być niezgodnie z przeznaczeniem zastosowane do nielegalnego wytwarzania materiałów wybuchowych, w celu ograniczenia dostępności substancji lub mieszanin dla przeciętnych użytkowników oraz w celu zapewnienia właściwego zgłaszania podejrzanych transakcji w ramach całego łańcucha dostaw – mówi Roman Włodarz, prezes Śląskiej Izby Rolniczej.

– Pamiętajmy, że nie chodzi o stężenie azotu w nawozie, tylko o stężenie azotanu amonu przekraczające 16%. Dla przykładu mocznik ma 46% azotu, a w ogóle nie jest objęty tym oświadczeniem, bo nie zawiera azotanu amonu – dodaje Włodarz.

Jak zaznacza Śląska Izba Rolnicza, lista nawozów, które obejmie konieczność składania oświadczenie jest dość długa. Znajdą się tu – między innymi – Saletrzaki, Saletromag, Salmag, Pulan, Zaksan, Saletrosan 30, RSM 32.

Jak się dowiedzieliśmy rolnicy już apelują  za pośrednictwem izb rolniczych do resortu rolnictwa o uproszczenie druku oświadczenia nabywcy do podania danych teleadresowych.  Ich zdaniem obecnie obowiązujący formularz z uwagi na ochronę danych osobowych jest zbyt szczegółowy (nabywca jest między innymi zobowiązany do podania danych dowodu tożsamości).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności