Rolnicy chwalą GMO

Wspólnotowe Centrum Badawcze (JRC)1 , dyrekcja generalna Komisji Europejskiej, opublikowało raport potwierdzający pozytywne aspekty ekonomiczne dla europejskich rolników płynące z uprawy roślin transgenicznych. N

Jest to pierwszy tego typu raport dotyczący ekonomicznych aspektów uprawy kukurydzy Bt w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Naukowcy z JRC opracowali pierwszy raport na tak dużą skalę, oparty na dowodach empirycznych i doświadczeniach rolników.

Badania zostały zapoczątkowane w 2006r w Hiszpanii największym producencie kukurydzy Bt wśród krajów UE (75,148 hektarów w 2007r). Rolnicy, wśród których przeprowadzono badania bezpośrednie (face-to-face), czyli 402 rolników uprawiających kukurydzę genetycznie zmodyfikowaną w swoich gospodarstwach, wypowiadali się na temat agronomicznych oraz ekonomicznych rezultatów uprawy kukurydzy Bt w ciągu ostatnich trzech sezonów (2002-2004).

Wnioski:

Kukurydza Bt przynosi znaczny wzrost dochodów rolników
Zastosowanie w uprawie kukurydzy Bt pozwoliło rolnikom zwiększyć przychód brutto nawet o 122 euro z hektara w stosunku rocznym. W roku 2004 przyrost brutto wzrósł o 9,49 euro/ha w Albecete, 3,17 euro/ha w Lleida a o 123,7 euro/ha w Saragossie (patrz tabela nr 23).

Wyższe średnie plony
Raport wskazuje, że rolnicy uprawiający kukurydzę Bt osiągnęli wyższe średnie plony ziarna niż ich koledzy uprawiający odmiany konwencjonalne. Te wyższe plony, są statystycznie istotne i wyniosły w prowincji Saragossa 1110kg/ha lub 11,8%. (patrz tabela 18-21)

Oszczędność kosztów ochrony roślin
Rolnicy uprawiający kukurydzę genetycznie zmodyfikowaną zauważyli również zmniejszenie kosztów użycia środków ochrony roślin w porównaniu do rolników konwencjonalnych. Rolnicy uprawiający kukurydzę Bt oszczędzili około 9,49 euro/ha w Albecete, 3,17 euro/ha w Lleida oraz 20,40 euro/ha w Saragossie (patrz tabela nr 21).

Przyczyny dla jakich rolnicy zdecydowali się na tego typu uprawę
Zapytani o powód uprawy kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej rolnicy na pierwszym miejscu wspominali obniżenie zagrożenia wystąpienia uszkodzeń przez szkodnika omacnicę prosowiankę”, następnie “uzyskanie wyższych plonów” a na trzecim miejscu “otrzymanie plonów wyższej jakości dzięki wyeliminowaniu uszkodzeń ziarna przez szkodniki”. Presja grupowa jest również jedną z przyczyn, na którą rolnicy się powoływali (patrz tabela nr 15).

Brak różnic w cenie ziarna kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej i konwencjonalnej.
Nie stwierdzono różnic w cenie płaconej rolnikom za ziarno kukurydzy modyfikowanej genetycznie i konwencjonalnej.

Brak różnic statystycznych pomiędzy rolnikami uprawiającymi rośliny konwencjonalne a genetycznie zmodyfikowane
Brak statystycznych rocznic pomiędzy dwoma grupami rolników, dla takich zmiennych jak forma własności ziemi, wielkość gospodarstwa, główna roślina uprawna, wiek, wykształcenie, przeszkolenie, doświadczenie w uprawie kukurydzy. Raport dowodzi, że różnice w plonie oraz wzrost dochodowości zachęcają do uprawy kukurydzy Bt i jej odmian, bez znaczenia jest w tym przypadku profil socjoekonomiczny rolnika.

Cały raport dostępny jest tutaj

Tabela 15: Przyczyny dla których rolnicy hiszpańscy podjęli uprawę kukurydzt Bt
Ważność Przyczyny uprawy kukurydzy Bt Ocena Odchylenie standardowe
1 Niższe straty w uprawie spowodowane przez omacnicę prosowiankę 4.61 0.602
2 Wyższe plony 4.44 0,795
3 Pewność lepszej jakości plonów 4.27 0,939
4 Uczucie bezpieczeństwa / gwarantuje podwyższoną ochronę 4.24 0.949
5 Gwarancje wyższego dochodu 4.20 0.963
6 Ułatwienie pracy, wykorzystanie nowoczesnych technologii sprawia, że uprawa jest znacznie łatwiejsza 3.95 1.332
7 Oszczędność w wykorzystaniu środków ochrony roślin 3.65 1.439
8 Specjaliści, z którymi się konsultowałem polecili mi ją 3.48 1.486
9 Mój stały dystrybutor, u którego nabywam ziarno polecił mi ją 3.44 1.593
10 Wpływ na środowisko mojego gospodarstwa jest znacznie mniejszy, gdyż ograniczyłem zużycie środków ochrony roślin 3.29 1.372
11 Czuję, że znajduję się na pierwszej linii rozwoju biotechnologicznego 3.24 1.369
12 Wszyscy w okół prowadzą uprawę kukurydzy Bt 2.94 1.357


Wielkość średnich plonów w kukurydzy Bt i konewncjonalnej
   Kukurydza konwencjonalna Kukurydza Bt

Bt/Konw
Region/rok Średno (t/ha) Odchylenie standardowe Liczba rolników Średnio (t/ha) Niezgodność Odchylenie standardowe % wielkości plonów
Albacete   
2002 12.14 2.00 40 12.36 1.77 29 1.8% ns
2003 12.01 2.29 43 11.85 1.86 33 -1.3% ns
2004 12.53 2.15 51 12.59 1.51 37 0.5% ns
Lleida  
2002 11.51 1.66 11 12.66 2.00 10 10.9% ns
2003 11.52 1.60 14 12.01 1.64 20 4.3% ns
2004 11.75 1.73 17 12.18 1.86 34 3.7% ns
Saragossa   
2002 9.87 1.47 39 11.06 1.19 49 12.1% *
2003 9.46 1.10 55 10.49 1.03 63 11.8% *
2004 9.53 1.20 59 10.64 1.29 70 11.6% *

ns – nie istotny przy 5% / * = nieistotny przy 0.01 %

Zwalczanie szkodników w przypadku rolników uprawiających kukurydzę konwencjonalną i genetycznie zmodyfikowaną
   Kukurydza konwencjonalna Kukurydza Bt   
Region Ilość zabiegów na omacnicę prosowiankę (1) Koszty zabiegów (euro/ha) (I*21.10) Ilość zabiegów na omacnicę prosowiankę (1) Koszty zabiegów (euro/ha) (II*21.10) Oszczędność w kosztach zwalczania szkodników (euro/ha)
Albacete 0.64 (61) 13.40 019 (42) 4.01 9.49
Lleida 0.21 (52) 4.42 0.06 (66) 0.00 3.17
Saragossa 1.52 (72) 32.10 0.57 (87) 12.03 20.04

Liczba zabiegów w nawiasach

Korzyści ekonomiczne płynące z uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych w trzech hiszpańskich regionach podczas trzech sezonów: Wzrost przychodu brutto w przypadku kukurydzy Bt euro/ha
Region/rok 2002 2003 2004
Albacete 9.49 9.49 9.49
Lleida 3.17 3.17 3.17
Zaragoza 135.08 105.77 123.70
Więcej informacji:
Aleksandra Franczak
Niezależna Agencja Prasowa
0-22 881 01 45