Rolnicy chcą eksportować ziemniak

Zdaniem Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego należy podjąć działania ułatwiające przemieszczanie ziemniaków do państw Unii Europejskiej poprzez wykorzystanie programu de minimis do pełnego finansowania badań ziemniaków przeznaczonych do sadzenia.

Obecnie poziom bakteriozy pierścieniowej w Polsce jest na poziomie 10-12% i daje Polsce jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Taki stan jak podkreśla samorząd rolniczy oznacza znaczne ograniczenia w przemieszczaniu ziemniaków w UE.

Rolnicy chcący przemieszczać lub eksportować ziemniaki zgłaszaliby zapotrzebowanie badań na bakteriozę ziemniaków sadzeniaków przed wysadzeniem w pole do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (jest to najtańszy i najbardziej efektywny sposób walki z bakteriozą pierścieniową pozwalający na wysadzanie ziemniaków sadzeniaków o znanej zdrowotności). Po wykonaniu badań na bakteriozę pierścieniową rolnicy składaliby wniosek do PIORiN o udzielenie pomocy de minimis pokrywającą całkowity koszt badań – informuje IRWŁ.

Źródło: IRWŁ