Rolnicy będą sprzedawać zapasy

Bank Gospodarki Żywnościowej oczekuje, że część rolników przed marcem będzie decydować się na sprzedaż ziarna z ubiegłorocznych zbiorów w celu zgromadzenia środków na zakup środków produkcji (głównie nawozów) oraz zwolnienia miejsca w magazynach pod nowe zbiory.

Jednakże odnotowane od początku roku dalsze osłabienie się złotego, będzie sprzyjać zwiększeniu eksportu ziarna, co może zdecydować o zmniejszeniu wpływu okresowego wzrostu podaży na ceny na rynku krajowym.
Natomiast z prognozy IERiGŻ wynika, iż zużycie krajowe zbóż w sezonie 2008/2009 spadnie do 2,4% w skali roku i wyniesie 26,0 mln ton. Biorąc pod uwagę dane odnośnie handlu zagranicznego szacuje się, iż zapasy krajowe zbóż po ostatnich zbiorach istotnie wzrosły i na koniec sezonu mogą przekroczyć 4 mln ton (wg IERiGŻ na początku sezonu 2008/2009 zapasy zbóż ogółem były na poziomie 2,2 mln ton). Ostatni raz równie wysoki poziom zapasów końcowych notowany był w sezonie 2004/2005, gdy w Polsce zbiory osiągnęły rekordowy poziom 29,6 mln ton. Jednakże decydujące znaczenie dla kształtowania się cen w kraju w 2009 r. będzie mieć sytuacja na rynku światowym, działania interwencyjne realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (skup interwencyjny, cła importowe) oraz kurs złotego. Oczekiwany w pierwszej połowie 2009 r. słaby złoty, oprócz wpływu na kształtowanie się warunków wymiany handlowej, będzie miedzy innymi oddziaływać na wysokość ceny interwencyjnej zbóż.

źródło: Tadeusz Szymańczak/MIR
opr. i foto: Wrp.pl