Rolnicy będą mogli wybrać

Według przyjętej 4 września przez Senat ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników rolnik opiekujący się osobą niepełnosprawną będzie mógł wybrać czy chce być ubezpieczony w KRUS czy ZUS .

Natomiast dotychczas rolników, którzy przestali prowadzić gospodarstwo rolne w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny i nabyciem prawa do np. świadczenia pielęgnacyjnego czy specjalnego zasiłku opiekuńczego, KRUS wyłączał z ubezpieczenia społecznego.

W celu kontynuacji ubezpieczenia społecznego gmina wypłacająca świadczenia przekazywała za te osoby składki do ZUS za okres niezbędny do uzyskania 25-letniego stażu ubezpieczeniowego, uprawniającego do minimalnej emerytury z ZUS. Niektóre osoby pobierające świadczenia w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, które wcześniej miały status rolnika, chciałyby kontynuować ubezpieczenie w KRUS, aby w przyszłości otrzymywać rolniczą emeryturę.

Teraz zgodnie z nowelizacją, rolnicy aktualnie otrzymujący np. świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogli zrezygnować z ubezpieczenia w ZUS i powrócić do KRUS. Na złożenie wniosku w tej sprawie będą mieli sześć miesięcy od wejścia w życie nowelizacji.