Rolnicy apelują do premiera: walczymy o nasze podstawowe prawa

Prezentujemy pismo Stowarzyszenia Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw Unia Warzywno –Ziemniaczana skierowane do Premiera RP z prośbą o spotkanie i pilną interwencję.

“Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Premier Polski

Tragiczna sytuacja zmusiła polskich rolników do wyjścia na drogi. Zaniedbania poczynione od dekad przynoszą tragiczne w skutkach efekty. Dziś polscy rolnicy jak nigdy dotąd zaczęli razem upominać się o od dawna wyczekiwaną reakcję państwa polskiego. Celem zmiany obecnej sytuacji konieczne jest podjęcie natychmiastowych kroków przez najwyższych urzędników w Polsce.

Zdradzeni, oszukani oraz poniżeni przez ministrów oraz pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi domagamy się pilnego spotkania z Premierem Polski Mateuszem Morawieckim.

POSTULATY:

 1. Dokładne kontrole towarów wwożonych do Polski. (GIS, PIORIN, Urząd Skarbowy).
 2. Kontrole firm sprowadzające towary zza granicy do Polski.
 3. Wyrównanie dopłat obszarowych w Unii Europejskiej bądź ich całkowita likwidacja
  w całej Unii Europejskiej.
 4. Zatrzymanie procesu likwidacji hodowli zwierząt futerkowych.
 5. Realna walka z ASF.
 6. Naprawa stosunków dyplomatycznych z Rosją oraz naprawa relacji handlowych z Rosją.
 7. Zatrzymanie importu warzyw, zboża oraz wszelkich produktów rolnych z Ukrainy.
 8. Wypłata rolnikom odszkodowań za wybicie zwierząt z przyczyny ASF.
 9. Zmiana przepisów przeprowadzania kontroli produktów rolnych w Polsce.
 10. Zmiana przepisów wprowadzająca ułatwienia w eksporcie oraz wywozie ziemniaków
  z Polski.
 11. Ograniczenie populacji dzików do minimum oraz uznanie dzików za szkodniki.
 12. Wycofanie się z pomysłu wprowadzenia zakazu uboju rytualnego.
 13. Wprowadzenia bardzo dokładnego oraz ujednoliconego oznaczania kraju pochodzenia
  produktów rolnych na opakowaniach.
 14. Wprowadzenie bardzo wysokich, dotkliwych kar za przepakowywanie zagranicznych
  produktów w polskie opakowania.
 15. Wprowadzenie bardzo wysokich, dotkliwych kar za wprowadzanie do obrotu zagranicznych produktów rolnych w polskich opakowaniach.
 16. Eksponowania w sklepach na pierwszym miejscu polskich produktów.
 17. Zmiana prawa wodnego.
 18. Stanowcze NIE dla odkrywki w Złoczewie.
 19. Likwidacja Izb Rolniczych.
 20. Wprowadzenie paliwa rolniczego.
 21. Zagwarantowanie opału dla potrzeb ogrodniczych i warzywniczych w odpowiedniej cenie.
 22. Wprowadzenie ustawy umożliwiającej zatrudnienie pomocnika w gospodarstwie rolnym.
 23. Przeprowadzenie kontroli w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem wyrzucenia z niego wielu ludzi działających na szkodę rolnictwa w Polsce.

Prezes Stowarzyszenia Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw
Unia Warzywno Ziemniaczana
Michał Kołodziejczak”

Źródło: Unia Warzywno -Ziemniaczana

 

Bayer - baner
Advertisement
McHale - baner