Rolnictwo w Wielkiej Brytanii w I połowie 2006 r.

Według wyników spisu rolnego przeprowadzonego w czerwcu br., w Wielkiej Brytanii zmniejszył się areał uprawy większości roślin

Według wyników spisu rolnego przeprowadzonego w czerwcu br., w Wielkiej Brytanii zmniejszył się areał uprawy większości roślin, z wyjątkiem ziemniaków i kukurydzy pastewnej. Spadła też liczebność bydła i owiec, wzrosło natomiast pogłowie świń.

Wyniki spisu rolnego (w tys. ha, w tys. szt.)

Wyszczególnienie

VI 2005 r.

VI 2006 r.

Wzrost/spadek (%)

Użytki rolnea

17266

17308

+0,2

Gryntu ornea

4437

4337

-2,2

Zboża (bez kukurydzy)

2919

2854

-2,2

-pszenicaa

1867

1822

-2,4

jęczmień

938

880

-6,2

Rzepak

519

508

-2,0

Buraki cukrowe

148

131

-11,9

Ziemniaki

137

141

+2,8

Rośliny paszowe

439

431

-1,9

Rośliny ogrodnicze

170

168

-1,3

Bydło

3825

3756

-1,8

– bydło mleczne

2063

2046

-0,8

– bydło mięsne

1762

1710

-2,9

Trzoda chlewna

4862

4948

+1,8

Owce

16935

16448

-2,9

a – bez gruntów biorących udział w programie odłogowania

(Agra Europe 2006, nr 2228, s. N/1)W.M. N