Rolnictwo to przyszłość – Agritechnica 2011

Odbywająca się w dniach od 15 do 19 listopada 2011 roku (Dni ekskluzywne 13 i 14 listopada) na terenie wystawowym w Hanowerze międzynarodowa wystawa techniki rolniczej, Agritechnica 2011, z niespotykaną dotychczas siłą przyciąga producentów traktorów, maszyn rolniczych, osprzętu i części zamiennych z kraju i zagranicy. 2.611 wystawców bezpośrednich i 48 dodatkowo reprezentowanych firm, to liczby pozwalające organizatorowi wystawy – Towarzystwu DLG odnotować nowy najwyższy dotąd poziom. Ilość wystawców jest o okrągłych 15 procent wyższa od dotychczasowej rekordowej ilości przed dwoma laty. Rozrosła się również powierzchnia wystawiennicza i po dołączeniu sześciu nowych obejmuje teraz 24 hale, zajmując łącznie 39 hektarów.

Ponadto na tegorocznej Agritechnice należy oczekiwać istnego fajerwerku innowacji. Wynika to z ilości nadesłanych do Towarzystwa DLG zgłoszeń nowości. Fakty te sprawiają, że Agritechnica stanowi najważniejsze światowe forum prezentacji nowych maszyn i narzędzi i nadal rozbudowuje swoją pozycję najbardziej znaczącej na świecie wystawy techniki rolniczej. Rolnictwo to przyszłość!
Szczególnie wysoki udział zagranicy
Silny przyrost ilości wystawców a mianowicie plus okrągłych 20 procent w porównaniu z ostatnią imprezą pochodzi głównie z zagranicy. Po raz pierwszy aż połowa ogólnej ilości wystawców przybędzie spoza granic kraju. Największa ilość spośród łącznie 1.334 przedsiębiorstw zagranicznych rekrutuje się z Włoch (309 przedsiębiorstw), Niderlandów (109), Francji (90), Chin (83), Austrii (76), Turcji (66), Danii (58), Kanady (48), Wielkiej Brytanii (43), Hiszpanii (40), Polski (38), Indii (35) i Finlandii (34). Zwraca uwagę, że wśród prawie wszystkich tych krajów odnotowuje się przyrost.
Gospodarka rolna obejmuje kluczową rolę w XXI wieku
Towarzystwo DLG widzi w tak dużej ilości zgłoszeń wyraźne potwierdzenie ogólnoświatowego ożywienia gospodarki rolnej. Międzynarodowe rynki surowców rolnych przeżywają boom, rolnictwo jest obecnie w modzie” i zajmuje pozycję jednej z kluczowych branż XXI wieku. Jednakże ulegający zmianom świat rolnictwa z ubywającym na całym świecie zapasem surowców czyni koniecznym zmianę strategii i ofensywę potencjałów w rolnictwie. Chodzi o to, aby przy ograniczonych i nie będących niewyczerpanymi zasobach, w sposób zrównoważony produkować jakościowe wyroby agrarne w wystarczającej ilości, zadowalającej jakości i przy społecznej akceptacji. W roku 2050 do wyżywienia będzie pełnych dziewięć miliardów ludzi. Poza tym rośnie też zapotrzebowanie na surowce rolne do produkcji energii. Fukushima wznieciła na całym świecie dyskusje na temat przyszłości zaopatrzenia w energię i, szczególnie w Niemczech, doprowadziła do radykalnego przełomu w tej dziedzinie. Pojawiają się wciąż nowe standardy zagospodarowania powierzchni względnie łańcuchów procesów. Do pogłębiającej się niestabilności rynków światowych dochodzą jeszcze odgłosy dyskusji na temat polityki rolnej z Brukseli, której przedmiotem jest stworzenie do roku 2013 nowych podwalin pod przyszłą politykę rolną, jednak wyniki tej debaty nadal są trudne do przewidzenia. Ponadto rolnictwo musi zmagać się jeszcze z rosnącym ryzykiem produkcyjnym, wynikającym z kaprysów pogody.
Rolnictwu potrzeba nowych koncepcji i innowacji technicznych
Przedstawiona sytuacja stawia przed rolnictwem wciąż nowe wyzwania, które jednocześnie otwierają też nowe szanse. Aby wykorzystać je w pełni i z długofalowym efektem, rolnictwo potrzebuje więcej nowych koncepcji i innowacji. Kładąc główny nacisk na Smart Farming, podejmując inicjatywy odpowiednich badań i angażując się w temacie kształcenia i pozyskiwania młodych kadr dla branży rolniczej, wystawa Agritechnica podsuwa tematy na nadchodzące lata. Agritechnica tworzy platformy dyskusyjne i wskazuje drogi poszukiwania rozwiązań. Ze swoją nadzwyczaj bogatą ofertą techniki rolniczej stanowi ona najbardziej znaczącą platformę informacyjną. Tutaj prezentowana jest największa na świecie oferta nowoczesnej techniki rolniczej, komponentów i części zamiennych, nie mająca sobie równych pod względem bogactwa innowacji. Są tu obecne wszystkie wiodące na świecie przedsiębiorstwa tej branży, które prezentują indywidualne strategie dla każdego typu gospodarstwa. Przedstawiają one paletę produktów, przystosowaną do różnych warunków i wymagań. Każdy rolnik znajdzie na wystawie Agritechnica to, czego potrzebuje dla skutecznego przygotowania swego gospodarstwa do wymogów przyszłości.
Rolnicy Europy: Stabilna sytuacja gospodarstw na wysokim poziomie
Europejscy rolnicy z optymizmem patrzą w przyszłość. Wskazują na to wyniki monitoringu trendów, przeprowadzonego niedawno w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii Polsce, na Węgrzech i w Czechach przez Towarzystwo DLG wspólnie z wiodącym europejskim Instytutem Badań Rynku Rolnego Kleffmann Group (Lüdinghausen/Westfalia). Według wyników tej ankiety rolnicy w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii oceniają aktualną sytuację własnych gospodarstw jako stabilną i na wysokim poziomie. Również i w takich krajach jak Polska, Czechy i Węgry można już odnotować pozytywną ocenę aktualnej sytuacji własnych gospodarstw. Państwa te najwyraźniej “dotarły do Europy” i dostosowują dużą część swojej produkcji do ogólnoświatowych warunków ramowych. Wyniki monitoringu z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, wykazują ponadto, że mimo niepewności sytuacji gospodarczej oczekiwania odnośnie dalszego rozwoju interesów również pozostają na wysokim poziomie. Przejawia się tu charakterystyczny dla przedsiębiorstw w sektorze rolnictwa optymizm. W pojedynczych regionach panuje jednak niepewność, wywołana trudnym – ilościowo i jakościowo – zbiorem, nie poddającymi się aktualnie dokładnej ocenie warunkami eksportu zbóż w związku z międzynarodową konkurencję z regionu Morza Czarnego oraz regionalnie ograniczoną ze względów pogodowych powierzchnią uprawy rzepaku. Rolnicy i inwestorzy w Polsce, na Węgrzech i w Czechach oczekują w przyszłości pozytywnego rozwoju dla swych gospodarstw.
Co drugi rolnik chce inwestować
Wyniki aktualnego monitoringu trendów wskazują na to, że prawie połowa rolników zamierza inwestować w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. W porównaniu z ankietą wiosenną jest to trochę mniej, jednak wynika to między innymi z faktu, że w pierwszej połowie 2011 miały już miejsce liczne inwestycje. Spojrzenie na średnio- i długofalowe trendy pozwala na stwierdzenie, że ponad 60 procent kierowników gospodarstw drogą inwestycji dąży do wzrostu wydajności produkcji i tym samym zwiększenia własnej konkurencyjności. Dla ponad 40 procent ankietowanych kierowników gospodarstw idzie to w parze z ekspansją zakładu i odpowiednimi inwestycjami ekspansywnymi. Główna siła napędowa inwestycji to stosunki gospodarcze z zagranicą i bioenergia. Na skłonność do inwestowania wpływa również wciąż jeszcze bardzo atrakcyjny poziom oprocentowania kredytów.
Oczekuje się 350.000 gości
Potrzeba odpowiedniego przygotowania do nowych wymagań i szans spowodowała u rolników w kraju i za granicą nadzwyczaj duże zapotrzebowanie na informacje. Pragną oni wykorzystywać dostępne na miejscu potencjały w sposób jeszcze bardziej efektywny, wydajny i zrównoważony. Wystawa Agritechnica ze swą jedyną w swoim rodzaju ofertą informacyjną jest odpowiednią do tego platformą.
Wystawa Agritechnica 2009 była prawdziwym magnesem dla przedsiębiorców oferujących usługi dla rolnictwa, kółka maszynowe i rolników z całego świata, przyciągając 355.000 gości fachowców, w tym 80.000 z zagranicy. Również w roku 2011 Agritechnica będzie miejscem spotkań przedstawicieli światowej branży rolniczej. Towarzystwo DLG oczekuje podobnej ilości gości jak w roku 2009.
Dr Reinhard Grandke, Dyrektor Zarządzjący DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft / Niemieckiego Towarzystwa Rolniczego), Frankfurt nad Menem