Rolnictwo to nie wybryk

Pod hasłem “Rolnictwo to praca nie wybryk” Dolnośląska  Izba Rolnicza prowadzi  akcję informacyjną w obronie rolników skierowaną do nowo osiadłych na wsi mieszkańców  o konieczności wykonywania prac polowych w czasie żniw bez względu na porę dnia. Coraz częściej bowiem zdarzają się przypadki, że policja na wezwanie mieszkańców wsi , dla których jest ona jedynie siedliskiem, a nie miejsce pracy, karze  mandatami rolników pracujących na polu po godzinie 22.00.

– Hałas na wsi co niektórym mieszkańcom wsi zaczyna coraz bardziej przeszkadzać, o zgrozo zaczyna przeszkadzać pracujący kombajn w polu czy suszarnia!!! Rolnicy zaczynają być karani mandatami za swą ciężką pracę, a policja podczas żniw przegania rolników z pola. Apeluję o wyrozumiałość – my rolnicy musimy zebrać chleb z pola – mówi Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Źródło: DIR