Rolnictwo – stan według ministra resortu

Po zakończeniu sejmowej debaty na temat sytuacji w rolnictwie 6 listopada odbyła się w gmachu Parlamentu konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego. Według szefa resortu, największe problemy występują na rynku zbóż, lepiej jest na rynku drobiu i wieprzowiny, a po ostatnich decyzjach Unii Europejskiej powoli zaczyna stabilizować się sytuacja na rynku mleka.

Pomimo trudnego, przyszłorocznego budżetu, realne wydatki na rolnictwo będą większe o około 12 procent, stwierdził minister rolnictwa. Będą realizowane dopłaty bezpośrednie w maksymalnej wysokości czyli na poziomie 90% płatności, jakie otrzymują rolnicy w krajach 15″. W przypadku budżetu krajowego jest to współfinansowanie na poziomie 30%, a budżetu unijnego w wysokości 60%.

W związku z trudną sytuacją dochodową w rolników rząd podjął decyzję o wcześniejszym wypłaceniu płatności z tytułu prowadzenia działalności na terenach o trudnych warunkach gospodarowania (ONW) i już 300 tys. gospodarstw otrzymało te płatności, podało biuro prasowe resortu.
Podane też zostały wysokość stawek płatności w ramach wsparcia bezpośredniego za 2009 r.:
• stawka jednolitej płatności obszarowej – 506,98 zł na 1 ha gruntów rolnych,
• stawka płatności uzupełniającej na 1 ha powierzchni uprawy:
a) roślin określonych w § 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego – 356,47 zł,
b) roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych – 502,62 zł, c) chmielu (płatność związana z produkcją) – 507,54 zł,
d) chmielu (płatność niezwiązana z produkcją) – 861,32 zł.
• stawka płatności cukrowej – 53,47 zł na 1 tonę buraków cukrowych,
• stawka płatności do pomidorów – 166,82 zł na 1 tonę pomidorów.
• stawka pomocy krajowej z tytułu owoców miękkich – 719,02 zł na 1 ha powierzchni uprawy.
Rozpoczęcie wypłat ww. płatności nastąpi od dnia 1 grudnia br.
Szczegóły na www.minrol.gov.pl