Rolnictwo precyzyjne dla każdego

Pod koniec stycznia, w Kamieniu Śląskim koło Opola odbyła się konferencja „Rolnictwo precyzyjne w Polsce – dziś i jutro”.

Organizatorami konferencji byli Agrocom Polska we współpracy z firmą Claas Polska. Wśród uczestników znaleźli się rolnicy, czyli najbardziej zainteresowani, przedstawiciele środowiska naukowego oraz dziennikarze, wśród których zaproszono także naszego przedstawiciela. Głównym tematem prezentacji było, oczywiście, praktyczne wykorzystanie precyzyjnych urządzeń elektronicznych w gospodarstwie rolnym.

Na co to komu…?
Tak przewrotnie postawione pytanie, znalazło niewątpliwie odpowiedź w wystąpieniu prof. dr. hab. Ryszarda Hołownickiego z Instytutu Ogrodnictwa, zatytułowanym „Rolnictwo precyzyjne w ogrodnictwie”. Prelegent wymienił przede wszystkim najważniejsze korzyści, czyli optymalne wykorzystanie zasobów, mniejsze zagrożenie dla środowiska oraz identyfikowalność. Określił on rolnictwo precyzyjne jako strategię zarządzania, umożliwiającą na podstawie oceny specyficznych cech roślin, ich środowiska, zdrowotności i okresowej zmienności warunków atmosferycznych, stosowanie zmiennych dawek środków ochrony, nawozów, nasion, itp. Ponadto, parametrów roboczych maszyn, w celu optymalnego wykorzystywania zasobów gleby i potencjału produkcyjnego roślin przy minimalnych zagrożeniach dla środowiska.

Precyzja w praktyce
Precyzyjna uprawa jest już prowadzona w rzeczywistości, to nie tylko prezentacje i zapowiedzi – przekonywał słuchaczy Krzysztof Gomolla z firmy Agrocom Polska, prezentując jazdę automatyczną ciągnikami Claas. Można to realizować trzema sposobami: używając czujników mechanicznych, kamer lub systemu GPS.

Dzisiejsze możliwości urządzeń nawigacyjnych pozwalają na dostosowanie dokładności do rodzaju wykonywanej pracy. Począwszy od nawigacji pola z dokładnością do ok. 10 m, poprzez nawożenie, ochronę i uprawę roślin, gdzie wykorzystujemy precyzję na poziomie kilkudziesięciu cm, aż po zasiew, wymagający czasem dokładności nawet 1 cm.

Podczas prezentacji opisano terminale Claas sterowane manualnie i automatycznie. W zależności od modelu, oferują one użytkownikowi cały szereg przydatnych funkcji. Wymieńmy tylko najważniejsze: wysyłanie danych o pozycji GSM, możliwość zapisu punktów końcowych, wykonywania zrzutów ekranu. Po aktywacji funkcji maszyna sama, automatycznie zawraca na końcach pola na dowolnie wybrany ślad, wykazuje bardzo dużą dokładność podczas pracy przy wjazdach w nowy ślad, co daje eliminację pokrycia śladów i tworzenia luk. Bardzo pomocna jest aktywna już w standardzie, funkcja Section View. Daje możliwość wyboru do dziesięciu sekcji, ustawianie ich szerokości. Powoduje to redukcję pokrycia przejazdów w aplikacji np. opryski, siew. Szeroki zakres możliwości urządzeń nawigacyjnych i sterujących pozwala na precyzyjne wykonywanie prac w polu i jazdę po dokładnym śladzie. Obojętnie, czy jest to tor prosty, kontury lub np. okrąg.

Najbardziej zaawansowane urządzenia mają funkcje załączane modułowo, analogowe przyłącza kamer, sterowanie ISOBUS dołączonych maszyn aktywne w standardzie oraz otwartą platformę do przyszłej rozbudowy. Dzięki szerokim możliwościom, operator dysponuje obecnie jednym urządzeniem, które daje mu pełną informację i duży potencjał programowania maszyny. Ma m.in. możliwość prezentacji dołączonych maszyn w oddzielnym oknie menu, bardzo prosty zapis żądanych funkcji, możliwość wybrania do ośmiu funkcji jako ulubionych, indywidualnego programowania oraz szybki dostęp do często używanych funkcji.  Jest też możliwe równoległe podłączenie do czterech kamer. Obrazy z nich mogą być pokazywane równocześnie, lub pojedyncze obrazy można pokazywać na pełnym ekranie

Kompleksowe zarządzanie gospodarstwem
Prezentacja 365FarmNet, przygotowana przez Thinusa Glitza miała na celu przedstawienie nowych funkcji oprogramowania służącego do zawiadywania gospodarstwem. Jedną z ważniejszych funkcji, polecanych w tym rozwiązaniu jest połączenie pomiędzy uprawą roślin i hodowlą zwierząt, zarządzanie całymi procesami produkcji. Oprogramowanie jest oparte na sieci. Gromadzi informacje o maszynach, środkach oraz wiadomości o charakterze doradczym. To wszystko jest przetwarzane i dostarczane rolnikowi w postaci gotowej informacji. Dzięki współpracy twórców oprogramowania z wieloma producentami maszyn, środków chemicznych i innych, istnieje możliwość wszechstronnego konfigurowania oferty pod konkretnego odbiorcę. Jednak na tym nie koniec, programiści pracują nad możliwością wprowadzania danych także z innych źródeł, jak np. po kontroli fitosanitarnej.

Mapowanie
Innym sposobem prowadzenia precyzyjnego rolnictwa jest mapowanie plonu. Opowiadał o tym, na podstawie własnych doświadczeń, Arkadiusz Jakubowski z GR Sławomir Cyganek, CGK Sp. z o.o. Mapowanie umożliwia warstwowe nakładanie wielu różnych map topograficznych i urobku w celu ustalenia wydajności plonów, a następnie porównanie ich z mapami średniej wydajności wieloletniej, aby wskazać obszary dostarczające niezmiennie wysokich bądź niskich plonów. Można również tworzyć mapy z instrukcjami zmiennej prędkości dozowania materiałów, oparte na rodzajach gleby, wraz z mapami urobku, itp. A do tego tworzyć obrazy dotyczące odmian nasion, zabronionych środków chemicznych, wykorzystania nawozów, konserwacji maszyn, itd. Takie rozwiązanie daje duże możliwości w zakresie analizy i planowania bieżącej pracy i przyszłości gospodarstwa, zwłaszcza dużego.

Cała reszta…
Nie sposób dokładnie opisać wszystkich wystąpień, jakie przygotowano dla słuchaczy konferencji. A było tego sporo. Podczas prezentacji Serwis SatAgro – satelitarne wsparcie dla każdego gospodarstwa, przygotowanej przez Dr. Przemysława Żelazowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i Jerzego Koronczoka z Agrocom Polska, pokazano nowatorską platformę umożliwiającą monitoring terenów rolnych przy wykorzystaniu automatycznie przetworzonych danych satelitarnych.

Serwis Łączności Bezprzewodowej Megaherc z Wrocławia pokazał możliwości cyfrowej łączności radiowej, jako alternatywy dla połączeń GSM. Dr hab. inż. Katarzyna Szwedziak z Politechniki Opolskiej oraz mgr inż. Ewa Polańczyk z Katedry Inżynierii Biosystemów w Opolu pokazały, jak można wykorzystywać pożyteczne mikroorganizmy w rolnictwie.

25 lat polskiego rolnictwa                                                                                       
Tak zatytułowano raport, który przedstawili dr Zenon Pokojski – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz prof. dr hab. inż. Janusz Igras – Instytut Nowych Syntez Chemicznych. Ta zbiorowa praca naukowa podsumowała ćwierćwiecze, jakie upłynęło od przełomu polityczno–ekonomicznego w 1989 r. na polskiej wsi. Do najważniejszych wyzwań polskiego rolnictwa zaliczono podnoszenie konkurencyjności produktów rolno–spożywczych, poziomu bezpieczeństwa żywnościowego, jakości produktów, ochronę środowiska i rozwój obszarów wiejskich.

Klaudiusz Madeja