Rolnictwo potrzebne każdemu

Zapewnienie żywności na odpowiednim poziomie i wysokiej jakości jest głównym wyzwaniem zarówno dla rolników, jak i technologii rolnej. W 1950 roku jeden rolnik przypadał” na dziesięciu obywateli – dziś ta liczba wzrosła do około 150. Do integralnych zadań rolnictwa należy też dostarczanie energii – to obszar, w którym rolnictwo może wnieść cenny wkład. Takie działania są już podejmowane i odnotowuje się niemałe sukcesy na tym polu. Rolnicy odgrywają kluczową rolę w tworzeniu nowych miejsc pracy, a także w zapewnieniu przyszłości zakładów produkcyjnych poprzez działania pośrednie i bezpośrednie.”

Pöttinger również dostrzega potrzebę podejmowania takich działań. Rodzinna firma od 35 lat koncentruje swoje wysiłki na wprowadzaniu pozytywnych zmian w rolnictwie, wraz ze sztandarowym hasłem Rolnictwo potrzebne każdemu”. Firma wspiera działania promujące pozytywny wizerunek i wartość produkcji rolniczej, a tym samym utrwalanie ich w umysłach konsumentów. W ramach “mlecznej inicjatywy” na tegorocznej Agritechnice, Pöttinger starał się pokazać obecną sytuację hodowców krów mlecznych i wielkie mleka w bogatej puli produktów rolnych. Pod hasłem “Rolnictwo potrzebne każdemu” Pöttinger zaserwował bezpłatny mleczny bufet dla odwiedzających stoisko i dziennikarzy uczestniczących w śniadaniu prasowym.

Rodzinna firma, jaką jest Pöttinger, stara się brać odpowiedzialność za los przyszłych pokoleń i środowiska, traktując bardzo poważnie to wyzwanie: “Naszym obowiązkiem jest rozwój technologii rolnych, które umożliwią i będą wspierać rozwój rolnictwa, także w przyszłości. We wszystkich aspektach: ekologicznym, ekonomicznym i odpowiedzialności społecznej. Pracując razem, rolnicy i producenci rolni mogą więcej osiągnąć”, przekonywali dyrektorzy zarządzający Heinz i Klaus Pöttinger.