fbpx
Strona głównaWiadomościRolnictwo i obszary wiejskie w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Rolnictwo i obszary wiejskie w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Rząd 14 lutego przyjął Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), która ma stanowić najważniejszy dokument wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej.

SOR przedstawia nowy model rozwoju, którego celem jest „tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym”. Dokument kładzie nacisk na włączenie w procesy rozwojowe wszystkich obszarów, w tym małych miast i obszarów wiejskich oraz zakłada, że korzyści ze wzrostu gospodarczego powinny być dostępne dla wszystkich, bez względu na miejsce ich zamieszkania.

Prace nad dokumentem trwały rok. Pod kierunkiem podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego aktywnie uczestniczyli w nich przedstawiciele resortu rolnictwa. Prace były prowadzone w jedenastu zespołach. – mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel.

Na najbliższe 13 lat mamy określone kierunki rozwoju w postaci trzech celów szczegółowych oraz 72 wskaźników monitorowania i 705 działań realizowanych przez różne instytucje – dodał Ryszrad Zarudzki, podsekretarz stanu w MR i RW.

Jak zaznaczył wiceminister jednym z priorytetowych zadań rządu jest zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz producentów rolno-spożywczych. W ramach Strategii zawartych 16 projektów strategicznych koordynowanych przez MRiRW.

Jednym ze wskaźników dotyczących obszarów wiejskich jest dochód do dyspozycji netto na jedną osobę. Dążymy do wyrównania parytetów i chcemy aby w roku 2030 poziom życia na tych terenach osiągnął ¾ poziomu życia w mieście –podsumował Ryszard Zarudzki.

Źródło: MR i RW

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.