Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa w Polsce

Pod redakcją Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ukazało się kolejne wydanie publikacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa w Polsce”. To cykliczne wydawnictwo przedstawia aktualne dane na temat sytuacji w naszym rolnictwie oraz przetwórstwie i handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi. Można tam również znaleźć podstawowe informacje o instytucjach obsługujących rolnictwo.

Zmiany, które przygotowujemy zmierzają do jeszcze efektywniejszego wykorzystania środków finansowych, które powinny być nakierowane na dalszy rozwój i modernizację, na innowacyjność. Doświadczenia ostatnich lat, a w szczególności ubiegłorocznej suszy pokazują, że zmiany muszą objąć również kwestie związane z systemem ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich. Rolnictwo jest tą dziedziną gospodarki, która jest najbardziej uzależniona od warunków pogodowych. Dlatego też wymaga specjalnych rozwiązań. W swoich zamierzeniach będziemy także dążyli do wyrównywania poziomów wsparcia rolników w ramach Unii Europejskiej, aby były zagwarantowane rzeczywiste warunki równej konkurencji. Mamy zamiar przeprowadzić te działania przy okazji przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej. Wówczas również będziemy dążyli, jak zapowiadał komisarz Phil Hogan, do znaczącego uproszczenia tej polityki. Życzę ciekawej lektury. Wyrażam jednocześnie nadzieję, że będzie ona Państwu przydatna i pomocna w bieżących analizach, czy ocenach sytuacji w polskim rolnictwie, przetwórstwie oraz handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi – zachęca we wstępie do lektury książki minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

Obi oba