Rolnictwo ekologiczne zagrożone?

Obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego mogą zostać zmienione. Niestety, na niekorzyść eko-rolników. Proponowane zmiany zamiast ułatwić, skomplikują im prowadzenie gospodarstw.

Dnia 8 października br. sygnatariusze państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry) oraz Rumunia, Bułgaria i Słowenia na spotkaniu Ministrów Rolnictwa ostrzegły, że proponowane przez KE zmiany zasad funkcjonowania rolnictwa ekologicznego mogą skłonić farmerów do odwrócenia się w kierunku rolnictwa konwencjonalnego, ze względu na wzrost kosztów, skomplikowane prowadzenie gospodarstw ekologicznych i pogorszenie funkcjonalności.
Ministrowie byli zgodni, że niektóre propozycje Komisji doprowadzą do dużego utrudnienia działalności eko-producentów oraz kompetentnych władz. I w tej sytuacji najważniejsze jest  uniknięcie takiej sytuacji.

W marcu br. Komisja Europejska zaproponowała rewizję regulacji rynku produktów ekologicznych z 2007 roku, w tym kwestię produkcji, marketingu oraz handlu. Państwa Grupy Wyszehradzkiej wyraziły opinię, że Parlament i Rada powinny pozostawić obecny system. Grupa domaga się również ponownego przeanalizowania planów ograniczeń stosowania nieekologicznej paszy, nasion oraz zwierząt ze względu na możliwe trudności w dostępności oraz możliwości stosowania metod konwencjonalnego gospodarowania, obok tego „eko” na jednej posiadłości.
Obecna włoska „prezydencja” w Radzie UE zakładała osiągnięcie porozumienia w temacie zmian prawnych dla rolnictwa ekologicznego do końca grudnia br. Dnia 10 listopada br. ministrowie rolnictwa krajów członkowskich próbowali zbliżyć swoje stanowiska w kwestii niniejszych zmian, jednak okazało się to niemożliwe. Zatem termin porozumienia określony przez obecną prezydencję nie będzie dotrzymany, a przesunie się na kolejną łotewską ”prezydencję”. Producenci ekologiczni skupieni w IFOAM mają wiele sugestii wobec proponowanych zmian, ale, jak oceniają, bez ich uwzględnienia będą musieli odrzucić propozycje.
Renata Struzik za FAMMU/FAPA