Rolnictwo ekologiczne w Unii Europejskiej

Od 2000 do 2008 r. powierzchnia upraw ekologicznych w Unii Europejskiej zwiększyła się z 4,3 mln ha do 7,6 mln ha, czyli rocznie rosła o 7,4%. W 12 najstarszych krajach Unii Europejskiej wzrost ten rocznie osiągnął 20% i w 2008 r. areał upraw ekologicznych wyniósł 1,46 mln ha. W 15 krajach Unii powierzchnia ta osiągnęła 6,2 mln ha (80% upraw ekologicznych w całej Unii) i zwiększała się rocznie o 6%.

W 2008 r. najwięcej upraw ekologicznych było w Hiszpanii (1,13 mln ha), we Włoszech (1 mln ha), w Niemczech (0,91 mln ha), w Wielkiej Brytanii (0,72 mln ha) i we Francji (0,58 mln ha). W krajach tych znajduje się 56,8% unijnych upraw ekologicznych. Pod względem udziału upraw ekologicznych w gruntach rolnych ogółem przoduje Austria – uprawy ekologiczne stanowią tam 15,5% gruntów ogółem. Średnio w Unii liczba ta wynosi 4,3%. W Szwecji osiągnęła 10,9%, w Estonii również 10,9%, w Czechach – 9%, a na Łotwie – 8,9%. Znacznie wolniej zwiększa się liczba gospodarstw ekologicznych. W 2008 r. w Unii Europejskiej jedynie w 1,4% gospodarstw stosowano zasady rolnictwa ekologicznego. W 12 najstarszych krajach Unii liczba ta stanowiła 0,6% (w Rumunii i Bułgarii – jedynie 0,1%). Gospodarstwa te były zwykle większe niż te, w których stosowano zasady rolnictwa konwencjonalnego. Wynosiły średnio 38 ha, a konwencjonalne – 13 ha. Ich właściciele byli młodsi niż stosujący tradycyjne zasady. Tylko 1/3 spośród nich przekroczyła 55 lat – w wypadku pozostałych rolników ponad połowa miała więcej niż 55 lat. Wydatki na żywność ekologiczną stanowią jednak jedynie 2% wydatków na żywność ogółem. Ponad 80% żywności ekologicznej produkowane w Unii Europejskiej spożywane jest w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i we Włoszech. Austria przoduje pod względem udziału żywności ekologicznej na rynku – wynosi on 5% ogółu. W 12 krajach Unii udział ten wynosi 0,2%. Wśród upraw ekologicznych trwałe użytki zielone stanowią 47,1%, a uprawy polowe – 23,2%. Około 3/4 tych upraw stanowią zboża – najwięcej ich jest w Niemczech i we Włoszech. W produkcji zwierzęcej ekologiczne zasady chowu wprowadzane są przede wszystkim w wypadku zwierząt wypasanych, takich jak bydło, owce i kozy, a rzadziej w wypadku świń i drobiu. Według zasad rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej w 2007 roku było utrzymywane 2,7% bydła, 3,5% owiec, 5% kóz i 0,5% świń

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności