Rolnictwo ekologiczne po polsku

Liczba producentów ekologicznych w Polsce w 2010 r. to 20 956 (ok. 20% więcej niż rok wcześniej),a gospodarują oni na 519 068,43 ha (wzrost o 24,7%). Zdecydowaną większość (ok. 98%) stanowią ekologiczni producenci rolni, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych opublikowała najnowszy raport dotyczący sytuacji w polskim rolnictwie ekologicznym Raporcie o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce 2009-2010″.”

A jak polskie rolnictwo ekologiczne wygląda na tle UE? Dane z roku 2009 zamieszczone w Raporcie wskazują, że w Polsce całkowita liczba gospodarstw ekologicznych to 17100 produkujących na łącznej powierzchni 367,0 tys. ha. Największy, unijny obszar objęty uprawami ekologicznymi to Hiszpania 1603,0 tys. ha, a największe skupisko gospodarstw ekologicznych znajduje się we Włoszech – 43 tys.
W kraju prym wiedzie województwo zachodniopomorskie (2392 producentów ekologicznych), dalej warmińsko-mazurskie (2288) oraz małopolskie (2183), a najwięcej przetwórni ekologicznych znajduje się w województwach: mazowieckim (47), wielkopolskim i lubelskim (36) oraz małopolskim (27). Rosnące zainteresowanie rolników podejmowaniem produkcji ekologicznej, z pewnością ma także związek z pomocą finansową dla tego sektora, która oferowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Największy areał ekologicznych użytków rolnych znajduje się w województwach: zachodniopomorskim (98 023,05 ha), warmińsko-mazurskim (75 241,86 ha) oraz mazowieckim (46 229,37 ha), co stanowi 42,3% łącznej powierzchni ekologicznych użytków rolnych w Polsce. Dla porównania najmniejsze obszary objęte produkcją ekologiczna to województwa: opolskie (3 180,10 ha), śląskie (5 738,89 ha) oraz łódzkie (7 671,14 ha).
Łąki i pastwiska stanowią największy udział w powierzchni użytków rolnych (42,3%). Na drugim miejscu znajdują się uprawy roślin na paszę (20,6%) użytków rolnych. Zboża stanowią 19,6% ekologicznych użytków rolnych. 69,6% wszystkich producentów rolnych prowadzi gospodarstwa zajmujące się wyłącznie produkcją roślinną, a 30,4% gospodarstwa zajmujące się zarówno produkcją roślinną, jak i zwierzęcą. Największy odsetek (24,3%) stanowią gospodarstwa o powierzchni upraw od 5 do 10 ha. Gospodarstwa o powierzchni upraw do 5 ha to 23,7 %, natomiast gospodarstwa największe, powyżej 100 ha to 4,5 % ogólnej liczby gospodarstw. Gospodarstwa o powierzchni do 20 ha stanowią 70,0% ogólnej liczby gospodarstw.
Produkcja mleka krowiego w 2010 r. wyniosła 376 304,0 hektolitrów. Najwięcej mleka ekologicznego wyprodukowano w województwach: małopolskim, podkarpackim oraz zachodniopomorskim.
W minionym, 2010 roku łączny udział powierzchni użytków rolnych dla ziemniaków ekologicznych wyniósł 0,4%, dla roślin strączkowych na suche nasiona – 0,9%, dla warzyw odpowiednio 1,0% oraz pod uprawy sadownicze i jagodowe – 13,3%.

W roku 2009 łączna produkcja ekologiczna przetworów z owoców i warzyw wynosiła 85 451,6 ton, natomiast w 2010 r. – 37 809,1 ton, co stanowiło spadek o 55,8% w porównaniu do roku poprzedniego. Sytuacja ta najprawdopodobniej ma związek z powodzią jaka wystąpiła w Polsce w 2010 r. Oraz zwiększeniem wywozu świeżych owoców i warzyw poza granice państwa. Największą ilość owoców i warzyw wyprodukowano na terenie województwa małopolskiego – 23466,8 ton oraz mazowieckiego – 5728,6 tony a także w województwach wielkopolskim – 2438,3 tony oraz zachodniopomorskim – 2322,5 tony.
Źródło: Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce 2009-2010″,GIJHARS, Warszawa 2011

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności