Rolnictwo ekologiczne bardziej opłacalne…

A przynajmniej w kwestii obowiązujących przepisów. Podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizacja ustawy o rolnictwie ekologicznym znacznie zmniejszy biurokrację i „papierologię” niezbędną w produkcji ekologicznej.

W poniedziałek, 15. Grudnia 2014 r. prezydent RP, Bronisław Komorowski podpisał w poniedziałek nową ustawę o rolnictwie ekologicznym. Dzięki niej, produkcja w ekologicznych gospodarstwach będzie znacznie ułatwiona.

Główne zmiany w ustawie obejmą zmniejszenie szeroko pojętej biurokracji. Przede wszystkim, jednostki certyfikujące będą miały ułatwioną możliwość przekazywania danych dotyczących kontrolowanych gospodarstw do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Aby jeszcze bardziej usprawnić kontrolę, jednostki certyfikujące będą musiały przekazywać tylko istotne z punktu widzenia nadzoru informacje, na formularzach, których wzory otrzymają od IJHARS.

W ramach ochrony interesów producentów ekologicznych, określony został proceder przekazywania informacji o eko-gospodarstwach pomiędzy jednostkami certyfikującymi w przypadku przejęcia kontroli pod inną jednostkę.

Rolnicy ekologiczni, którzy do tej pory musieli zdawać sprawozdanie z każdej swojej działalności, będą trochę bardziej odciążeni. IJHARS będzie mógł korzystać z baz danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dzięki czemu zmniejszy się liczba zapisów dotyczących sprawozdawczości. Sprawozdania te będzie można składać przez internet. Dodatkowo, w przypadku, gdy, np. wystąpią trudności klimatyczne, rolnicy będą mogli odstąpić od produkcji ekologicznej bez każdorazowego wystąpienia o zgodę na zastosowanie do danego odstępstwa.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 14 dni od ich ogłoszenia.

Renata Struzik