Rok kwotowy 2012/ 2013 z nadwyżką

ARR podała wstępne szacunki wykorzystania krajowej kwoty dostaw w roku kwotowym 2012/2013, zostanie ona przekroczona o ok. 10 mln kg, czyli o 0,1%. Liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wynosi ok. 50 tys.

Według wstępnych danych, na podstawie informacji miesięcznych przesyłanych przez podmioty skupujące do Dyrektorów Oddziałów Terenowych ARR, w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. ilość skupionego mleka wyniosła 9,818 mld kg. Stanowi to przekroczenie krajowej kwoty dostaw w roku kwotowym 2012/2013 o ok. 10 mln kg, czyli o 0,1%.
Jak podkreśla ARR, tak niewielkie przekroczenie, to efekt wielkiego zaangażowania dostawców hurtowych, podmiotów skupujących oraz przetwórców, którzy już w połowie roku kwotowego (po informacjach ARR i MRiRW) dostosowali dostawy do sytuacji rynkowej i indywidualnych kwot dostaw. Ponadto w sezonie 2012/13 nastąpiło ok. 28 tys. transferów kwot dostaw hurtowych, na ok. 470 mln kg mleka.
Stawka opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty wyniesie ok. 2,5 gr za 1 kg mleka, wprowadzonego do obrotu ponad limit.
Przewidywana opłata, jaką Polska będzie musiała uiścić z tytułu nadprodukcji wyniesie ok. 2,8 mln EUR, czyli ok. 11,7 mln PLN.
Powyższe dane są informacjami wstępnymi, gdyż opracowane zostały na podstawie sprawozdawczości miesięcznej realizowanej przez podmioty skupujące do Dyrektorów OT ARR.
Zweryfikowana informacja zostanie przekazana po otrzymaniu raportów rocznych tj. w drugiej połowie maja br.
(red., źródło: ARR)

<!–
document.writeln('’);
//–>