Restrukturyzacja segmentu rolnego na Ukrainie

Zgodnie z programem restrukturyzacji PKM DUDA realizuje proces zbycia aktywów rolnych na Ukrainie. Polska Spółka zawarła ze skandynawskim funduszem Alpcot Agro AB umowę ramową, na podstawie której strony zobowiązały się do podjęcia działań zmierzających do przeniesienia na rzecz spółki zależnej Alpcot Agro składników majątkowych z ukraińskiego segmentu rolnego należącego do PKM DUDA.

PKM DUDA S.A. oraz notowany na giełdzie w Sztokholmie Alpcot Agro AB podpisały 14 lipca umowę ramową dotyczącą należących do spółek z Grupy PKM DUDA – Pieprzyk Rogatyń sp. z o. o. i ROSAN AGRO sp. z o. o. składników majątkowych, obejmujących m.in. budynki (elewator zbożowy oraz magazyn), wyposażenie budynków, wyposażenie magazynów zbożowych, urządzenia i maszyny rolnicze oraz inne aktywa, a także tytuły prawne do nieruchomości położonych na Ukrainie.

Zgodnie z umową spółka zależna Alpcot Agro AB ma nabyć wskazane składniki majątkowe należące do segmentu rolnego. Łączna wartość transakcji wynieść ma maksymalnie 3.504.000 USD brutto.

Wykonanie umowy ramowej wiąże się z zawarciem przez ukraińskie spółki z Grupy PKM DUDA, na przestrzeni 1 roku od jej podpisania, szeregu umów dotyczących poszczególnych składników majątku.

Zawarcie umowy z Alpcot Agro AB jest konsekwencją realizacji przez Zarząd planu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej PKM DUDA poprzez sprzedaż aktywów nie osiągających satysfakcjonującego poziomu rentowności. Restrukturyzacja, poprzez Program DUDA 2012, ma na celu optymalizację struktury Grupy Kapitałowej, poprawę efektywności zarządzania jej majątkiem oraz inwestowanie środków w obszary strategiczne dla działalności biznesowej PKM DUDA” – powiedział Dariusz Formela – członek Zarządu odpowiedzialny za restrukturyzację i Program “Duda 2012”.

“Restrukturyzacja ukraińskich podmiotów zależnych, jako istotny element przyjętych kierunków strategicznych rozwoju GK PKM DUDA, jest kolejnym potwierdzeniem zamiaru skupienia uwagi Zarządu wyłącznie na core businessie tamtejszych spółek, tj. produkcji trzody chlewnej i przetwórstwie mięsa” – dodał Prezes Spółki Maciej Duda.

Źródło: PKM DUDA SA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności