Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego

Jak poinformowała na swoich stronach Agencja Rynku Rolnego, 25 czerwca 2009 r. została w całości przekazana pomoc restrukturyzacyjna producentom cukru. Pomoc ta została wypłacona po kursie ustalonym przez Europejski Bank Centralny w dniu 29 maja 2009 r., tj. 4,4762. Plantatorzy i usługodawcy otrzymają całość należnej pomocy restrukturyzacyjnej za pośrednictwem producentów cukru, w terminie do 25 sierpnia 2009 r.

Wg stanu na dzień 21 lipca br. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. i Nordzucker Polska S.A. otrzymały w całości pomoc restrukturyzacyjną, dla BSO Polska S.A. wypłacono 99,5 % pomocy, a dla Cukrowni Leśmierz S.A. – 60 % pomocy. W przypadku Südzucker Polska S.A. oraz Pfeifer & Langen Polska S.A.wypłata pomocy nastąpi w pierwszej połowie sierpnia br.