Resortowa pomoc poszkodowanym

Resort rolnictwa przedstawił informację w zakresie pomocy dla gospodarstw rolnych, które poniosły straty na skutek działania niekorzystnych zjawisk pogodowych. Ze wstępnych danych otrzymanych od wojewodów wynika, że w wyniku ostatnich zdarzeń pogodowych straty poniosło ponad 100 tysięcy gospodarstw rolnych na obszarze około 600 tysięcy ha użytków rolnych.

W ministerstwie rolnictwa przygotowano program pomocy dla tych gospodarstw i zostanie on przedłożony do decyzji Rady Ministrów na jednym z najbliższych posiedzeń. Według szefa resortu program ten, po akceptacji Rady Ministrów mógłby być wprowadzony w życie od 15 lipca br.
W ramach przedstawionych propozycji rolnicy mieliby możliwość ubiegania się o:
  • kredyty na wznowienie produkcji rolnej, które dla posiadających wymagane ustawowo ubezpieczenie byłyby oprocentowane w wysokości 1,5 % w stosunku rocznym, a dla nieubezpieczonych w wysokości 3%,
  • rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach o umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należności wobec KRUS ,
  • rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach o umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należności wobec ANR,
  • rozłożenie na raty, a w szczególnych przypadkach o umorzenie częściowe lub całkowite bieżących należności z tytułu podatku rolnego,
  • środki w ramach PROW z działania – przywracanie potencjału produkcji rolnej.
Powyższa pomoc byłaby dostępna w przypadku strat sięgających powyżej 30% wartości produkcji rolnej. 
Ze środków PROW na przywracanie potencjału produkcji rolnej skorzystało dotychczas 6 tysięcy gospodarstw rolnych.
Trwają prace zmierzające do przyjęcia rozwiązań w sprawie bezzwrotnej pomocy do 1 ha użytków rolnych w dotkniętych klęską gospodarstwach oraz do 1 m2 powierzchni zniszczonej szklarni, czy tunelu foliowego.
Środki niezbędne do dopłat do oprocentowania zabezpieczone są w budżecie przeznaczonym na rolnictwo, ale zgodnie z procedurami, każdorazowo zgodę musi na ich uruchomienie wydać Minister Finansów, a według ministra Stanisława Kalemby argumenty przemawiające za taką zgodą są bardzo mocne – chodzi tutaj o wykorzystanie środków przez poszkodowanych rolników na zakupy niezbędne do wznowienia produkcji rolnej, a także o wpływy do budżetu z tytułu podatku VAT.
(mat)
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności