fbpx

Resort środowiska wspiera rolników – pieniądze na wapnowanie gleb

Ministerstwo Środowisko zapowiedziało uruchomienie ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

Samasz loteria - baner

W latach 2019-2023 przewiduje się wydanie na ten cel nawet 300 mln zł (w zależności od faktycznego zapotrzebowania). Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia w zakresie zakupu czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO), z wyłączeniem kosztu jego transportu i rozsiewania.

– Wsparcie waha się w przedziale do 100-300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw w zależności od powierzchni użytków rolnych. Beneficjentami programu są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą właściciele lub posiadacze gruntów rolnych. Przewiduje się zaangażowanie środków WFOŚiGW (5-10% kosztów kwalifikowanych) – informuje Ministerstwo Środowiska.

Pierwszy nabór wniosków planowany jest od 3 czerwca do 21 października 2019 roku.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw
    o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw
    o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw
    o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska z wyłączeniem zabiegów agrotechnicznych, co zostanie potwierdzone pozytywną opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Przy wyborze przedsięwzięć WFOŚiGW będzie weryfikował stopień pilności podjęcia zabiegów odkwaszających ze względu na ich skutek środowiskowy.

W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania na CaO+MgO wskazanego
w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika. Natomiast zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania na CaO+MgO nie zostanie dofinansowana.

Źródło: MŚ

SDF baner ciągnik
Amistrar Syngenta baner
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.