Resort rolnictwa znalazł niewykorzystane 230 mln zł

Wicepremier Andrzej Lepper poinformował, że po przeglądzie wydatków z SPO 2004-2006 znaleziono niewykorzystane 230 mln zł. Pieniądze te będą przeznaczone na działanie inwestycje w gospodarstwach rolnych”. Wnioski będą przyjmowane od kwietnia.”

Znalezione pieniądze, które w ramach Sektorowego Programu Operacyjengo na lata 2004-2006 były przeznaczone na działanie inwestycje w przetwórstwie rolno-spożywczym”, to ekekt przeglądu wydatkowania środków na rolnictwo, którego ostatnio dokonało ministerstwo rolnictwa. Teraz kwota ta zostanie przekazana na działanie 1.1 “inwestycje w gospodarstwach rolnych” Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. Prawdopodobnie rolnicy będą mogli otrzymać średnio do 100 tys. zł na zakup maszyny, a nie do 300 tys., które przewidziane są w tym działaniu. Resort chce, bowiem, aby z pieniędzy skorzystała jak największa liczba producentów rolnych. Szacuje się, że z pomocy skorzysta od 2,5 do 3 tysięcy rolników. Ostateczny termin wykorzystania środków zaplanowanych na lata 2004-2006 mija z końcem 2008 roku.

Przypomnijmy, że środki z tego działania mogą być wykorzystane m.in na zakup nieruchomości rolnych, budwę i modernizację budynków służących do produkcji rolnej oraz zakup nowych i używanych maszyn i sprzętu rolniczego.

O terminie rozpoczęcia składania wniosków Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformują na stronach internetowych (www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl). Informacja ukaże się również w jednym z ogólnopolskich dzienników, na co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru. Informacje w tej sprawie dostępne będą także w Biurach Powiatowych i Oddziałach Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz za pośrednictwem służb doradztwa rolniczego.

Udostępnione obecnie na stronach internetowych MRiRW i ARiMR wzory wniosków mogą zostać zmienione na potrzeby planowanego obecnie naboru. Komunikat w sprawie zmian zostanie opublikowany w Monitorze Polskim w terminie poprzedzającym ogłoszenie. Dlatego też, Agencja nie będzie rozpatrywała wniosków złożonych przed terminem.MS N”