fbpx
Strona głównaPrawo i finanseResort rolnictwa informuje o zasadach oddłużania gospodarstw rolnych

Resort rolnictwa informuje o zasadach oddłużania gospodarstw rolnych

Jakie są opcje restrukturyzacji gospodarstw rolnych? Przedstawia je Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na podstawie ustawy z  dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33) i decyzji Komisji Europejskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zgodności programu pomoc państwa na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych SA. 56408 (2020/N) z rynkiem wewnętrznym na mocy art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE, sukcesywnie uruchamiana jest dla niewypłacalnych producentów rolnych pomoc w formie:

  1. l) bankowych kredytów restrukturyzacyjnych z dopłatami do oprocentowania realizowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

2)pożyczek na spłatę zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej udzielanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

3)gwarancji spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych udzielanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Jednym z warunków ubiegania się o powyższą pomoc jest przedłożenie przez producenta rolnego planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego, zaakceptowanego przez dyrektora właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego akceptuje plan restrukturyzacji, gdy w jego ocenie realizacja tego planu umożliwi przywrócenie podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne zdolności do pokrywania kosztów prowadzonej przez niego działalności rolniczej oraz spłaty zobowiązań finansowych, przez umieszczenie na planie restrukturyzacji adnotacji o jego akceptacji.

– Mając na względzie obowiązujące przepisy  oraz fakt, że dyrektor wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego jest zobowiązany zaakceptować plan restrukturyzacji na wniosek podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku wraz z planem restrukturyzacji, do wszystkich dyrektorów skierowana została prośba o zapewnienie terminowego i rzetelnego opiniowania przedkładanych przez producentów rolnych planów restrukturyzacji. Zorganizowane zostało również spotkanie z pracownikami wojewódzkich  ośrodków doradztwa rolniczego, na którym omówione zostały zagadnienia związane z analizą planów restrukturyzacji i prawidłowością ich sporządzania – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.