Resort Rolnictwa i ARiMR negocjują z KE by nie nakładała na Polskę sankcji

Ministerstwo Rolnictwa i ARiMR negocjują z Komisją Europejską by nie nakładała na Polskę sankcji za niepełny system ewidencji gruntów w 2005 roku..Komisja Europejska w sierpniu zagroziła Polsce zmniejszeniem o 5% funduszu na płatności bezpośrednie i obszarowe (z lat 2005-2006) za uchybienia administracyjne dotyczące głównie funkcjonowania systemu ewidencji gruntów LPiS obejmującego tzw. ortofotomapy. Biuro prasowe Agencji uspakaja jednak, że w razie nałożenia sankcji, polscy rolnicy na tym nie ucierpią. N

Komisja uważa, że niepełny system mógł w latach 2005-2006 doprowadzić do zawyżenia wypłat dla rolników, bo zdarzały się przypadki, w których rolnicy deklarowali we wnioskach powierzchnie większe, niż zapisane w bazie referencyjnej ewidencji gruntów LPIS. Zdaniem KE nadpłaty mogły wynieść 150 milionów euro jednak strona Polska, utrzymuje, że najwyżej wyniosły one 88 milionów złotych.

Ministerstwo Rolnictwa i ARiMR robią wszystko by przekonać KE do zrezygnowania z nakładania na Polskę sankcji. Dyskusje na temat ewentualnych sankcji dla naszego kraju toczą się od października 2005 roku, co jest sytuacją standardową i dotyczy wszystkich krajów Unii. Ponieważ do tej pory porozumienie pomiędzy KE a państwem członkowskim, czyli Polską nie zostało osiągnięte, zgodnie z unijną procedurą nasz kraj zwrócił się o rozpoczęcie procedury pojednawczej, mającej na celu pogodzenie stanowisk stron – ta procedura została rozpoczęta – planowane spotkanie w grudniu 2008 r. Natomiast ostatecznego rozstrzygnięcia można się spodziewać dopiero w przyszłym roku. Prowadzone rozmowy i korespondencja są kolejnym dowodem na to, iż Polska informowała Komisję na bieżąco o stanie prac i o wdrożonych procedurach. Wracając do początku sprawy warto przypomnieć, iż w efekcie audytu Komisji Europejskiej w roku 2006 został sformułowany raport zawierający różne zarzuty, między innymi dotyczące LPIS, ale na skutek dyskusji, zaprezentowanych procedur i faktycznych pomiarów w terenie zarzuty nie potwierdziły się lub stopień ich potwierdzenia był nieznaczny, w sumie na poziomie błędu statystycznego lub normalnej, codziennej dezaktualizacji danych, w związku ze zmianami w ewidencji gruntów i budynków, procesami inwestycyjnymi czy też obrotem ziemią. System Identyfikacji Działek Rolnych był zbudowany i działał w pełni już w roku 2004, natomiast od roku 2005 miał on działać w tak zwanej technologii GIS (geograficznych systemów informacyjnych) – czyli powinien być zmodernizowany i uzupełniony o zdjęcia lotnicze dużej części północnowschodniej Polski. Ich brak wynikał z tego, że Agencja nie uzyskała w tamtym czasie (2004 rok) zgody na wykonanie zdjęć lotniczych na tym terenie i dysponowała tylko zdjęciami satelitarnymi. Polska nadrobiła te zaległości. Od 2007 roku system spełnia wszelkie unijne oczekiwania, a już od 2006 r. ruszył proces aktualizacji warstw systemu LPIS w związku z koniecznością utrzymania aktualności nie gorszej” niż pięć lat.

“”Należy też wyjaśnić, że w przypadku nałożenia przez Komisję Europejską sankcji finansowej, nie będzie ona miała wpływu na wysokość płatności przyznawanych rolnikom. W tym przypadku różnica będzie pokryta z budżetu państwa i rolnicy dostaną wypłaty w pełnej im należnej wysokości.”” – powiedział rzecznik prasowy ARiMR.

opr. MS/Wrp.pl

N”