Resort może więcej w kwestii ASF

Ministerstwo Rolnictwa podejmuje pewne działania zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków wywołanych przez pojawienie się afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików.

Zwrócono się do unijnego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Daciana Ciolosa z wnioskiem o uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania.
Obowiązujący zakaz importu mięsa wieprzowego to cios przede wszystkim dla polskich rolników, którzy są głównymi eksporterami tego mięsa i jego przetworów w Unii Europejskiej.
Zdaniem Instytutu Rozwoju Rolnictwa im. Władysława Grabskiego, Ministerstwo nie wykorzystuje wszystkich możliwych działań, by wpłynąć na rynek wieprzowiny w Polsce.
W Unii Europejskiej nie istnieje, niestety, mechanizm interwencyjnego skupu trzody chlewnej, ale można w pewnym stopniu zmniejszyć ilość półtusz na rynku za pomocą Agencji Rezerw Materiałowych (ARM).
Może ona skupić półtusze wieprzowe lub elementy mięsa wieprzowego po cenach rynkowych w celu zwiększenia lub wymiany swoich zapasów. 
Idea zwiększenia skupu na zapasy państwowe może również zapobiec dalszemu spadkowi cen trzody chlewnej.
Instytut Rozwoju Rolnictwa im. Władysława Grabskiego