Rekordowe plony ziemniaków

Powierzchnia uprawy ziemniaków w 2012 r. wyniosła 373 tys. ha i była mniejsza od ubiegłorocznej o 8,2%. Mimo to plony ziemniaków są rekordowe i wynoszą 244 dt/ha, wobec 230 dt/ha w roku poprzednim, głównie dzięki korzystnym warunkom pogodowym. Szacunkowe zbiory wynoszą prawie 9,1 mln ton (9,4 mln ton w 2011 r.).

Spadek areału uprawy ziemniaków nastąpił także w innych krajach UE. Zbiory ziemniaków w UE-27 wstępnie szacowane są na 56,6 mln ton, wobec 60,8 mln ton w roku poprzednim. Spadek produkcji ziemniaków jadalnych, w krajach mających decydujący wpływ na europejski rynek ziemniaków (Belgia, Francja, Holandia, Niemcy i Wielka Brytania) jest jeszcze głębszy (ok. 14,5%).
W końcu września ceny uzyskiwane przez producentów na rynkach zachodnioeuropejskich wynosiły 13-15 EUR/dt i były 2,5-krotnie wyższe niż w sezonie 2011/12. Szczególnie duży wzrost cen dotyczy ziemniaków do przerobu na frytki. Występująca w wielu regionach susza negatywnie wpłynęła na zbiory bulw dużych, najbardziej przydatnych dla tego kierunku przetwórstwa. Ceny ziemniaków na frytki w transakcjach terminowych na kwiecień 2013 r. w końcu września wynosiły ok. 24 EUR/dt, natomiast do bezpośredniego spożycia około 15 EUR/dt.
W sezonie 2011/12 ceny ziemniaków w Polsce w obrocie targowiskowym i na rynkach hurtowych były niższe o 50-60% w porównaniu z sezonem poprzednim. W pierwszych miesiącach bieżącego sezonu spadek cen był jeszcze głębszy, gdyż wzrosła produkcja i podaż ziemniaków wczesnych. W lipcu 2012 r. średni poziom cen targowiskowych notowanych przez GUS wyniósł 76,8 zł/dt i był o 32% niższy niż przed rokiem. W sierpniu ceny te obniżyły się do 60,3 zł/dt i były o 26% niższe w porównaniu z sierpniem ub.r. Skala spadku cen na targowiskach we wrześniu była już znacznie mniejsza. Analitycy IERiGŻ prognozują, że w następnych miesiącach ceny targowiskowe będą systematycznie rosły i w końcu roku mogą wynieść ok. 65 zł/dt (ok. 62 dt/zł w analogicznym okresie 2011 r.).

Średni poziom cen ziemniaków na rynkach hurtowych w lipcu wyniósł ok. 38 zł/dt, a w sierpniu i wrześniu obniżył się do 36 zł/dt. W dalszej części sezonu ceny te powinny wzrosnąć, m.in. pod presją wysokich cen ziemniaków na rynkach Zachodniej Europy i począwszy od października mogą być wyższe aniżeli w sezonie poprzednim.
W skupie dominują ziemniaki skrobiowe, których cena może być wyższa niż w poprzednim sezonie. Ponieważ od sezonu 2012/13 producenci ziemniaków skrobiowych nie otrzymują płatności uzupełniających związanych z ich produkcją, zakłady skrobiowe w umowach kontraktacyjnych oferowały wyższe ceny niż w ubiegłym roku, aby pozyskać surowiec. Źródło: Rynek Rolny IERiGŻ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności