Rekordowe plony i mniej nasadzeń ziemniaków

Plonowanie ziemniaków w 2012 roku w Polsce było wyjątkowo korzystne. Takie dane zawarł GUS w swoich wynikowych szacunkach. Średni plon wyniósł 242 dt/ha i był o 5,2% wyższy w porównaniu do 2011 roku. To jednocześnie rekordowy plon w skali kraju.

Poprawa wydajności krajowych upraw ziemniaków wynika głównie z postępującej koncentracji produkcji, wzrostu poziomu intensywności produkcji oraz poprawy w zakresie agrotechniki uprawy, uważają eksperci krajowego rynku ziemniaka z BGŻ.
 
Niestety, zmniejsza się stale powierzchnia nasadzeń ziemniaków w kraju, co wpływa na spadek zbiorów. Zbiory ziemniaków w Polsce w 2012 roku wyniosły nieco ponad 9,0 mln ton i były o 3,4% niższe w porównaniu z rokiem 2011 oraz o 8,5% niższe od średniej z lat 2006-2010.
Oprac. EG