Rekordowe pieniądze na naukę

W nauce mogą pojawić się największe pieniądze w historii. Bardzo wiele będzie zależeć jednak od aktywności naukowców, jak zapowiedziała Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Szansą dla rozwoju polskiej nauki i szkolnictwa wyższego mają być pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej. Oprócz środków płynących z funduszy strukturalnych, polscy naukowcy będą mogli zacząć ubiegać się o pieniądze z programu Horyzont 2020, którego budżet wynosi ok. 77 mld euro. Polacy będą mogli też skorzystać z programu Erasmus+, na który łącznie w całej UE do 2020 roku przeznaczono 14,7 mld euro.  Z polskiego budżetu na naukę wdanych zostanie ok. 5 mld zł, a na szkolnictwo wyższe ponad 14 mld zł.
Rosnące nakłady na naukę i szkolnictwo wymagają budowania systemu efektywnego zarządzania potencjałem krajowych uczelni i instytutów badawczych. Minister Lena Kolarska-Bobińska zapowiedziała wprowadzenie w tym roku specjalnych bonów dla przedsiębiorców na zamawianie kształcenia na uczelniach, tak aby firmy same mogły wskazywać jakie umiejętności powinien posiadać absolwent danej uczelni. Pojawić ma się również możliwość wykorzystywania przez przedsiębiorców specjalnych bonów na zamawianie innowacyjnych badań.
Nowością będą też doktoraty przemysłowe. Przedsiębiorcy  będą mogli „zamawiać” prace doktorskie, których wyniki będą mogli wykorzystać w przyszłości do rozwiązywania problemów swoich firm.  
MSNiW zamierza też wspierać polskich naukowców starających się o unijne pieniądze. W tym roku powstaną specjalne grupy ekspertów, które zajmą się doradztwem i mentoringiem dla projektodawców.
Ministerstwo rozszerzy również program „Granty na granty” i „Ideas PLUS”, co zwiększy szanse polskich naukowców na wygrywanie konkursów w ramach europejskich projektów.
(wrp.pl na podst. MNiSW)