Rekordowe ceny żywności

Światowe ceny żywności FAO biją rekordy. Niestety, niechlubne – w ubiegłym miesiącu spadek odnotowano aż osiem razy. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w latach ’90.

W ubiegłym miesiącu indeks cen żywności FAO osiągnął wartość 192,6 punktu i wciąż utrzymywał się na najniższym poziomie od września 2010 roku. Indeks ten był o ponad 6,66% niższy niż w analogicznym okresie 2013 roku, kiedy to plasował się na poziomie 206,4 punktu i zaledwie o 0,05% niższy niż w październiku 2014 r. Jest to już ósmy spadek z rzędu w ujęciu miesięcznym, a ostatnio tak długa tendencja zniżkowa odnotowana była pod koniec lat ‘90.

Warto jednak zwrócić uwagę, że dynamika spadku była w listopadzie znacznie niższa niż w poprzednich miesiącach (-0,05% wobec -2,8%, czy -2,9% z września i sierpnia). Ustabilizowanie indeksu związane jest ze zwyżkami cen olejów roślinnych i zbóż, co zrekompensowało kontynuację spadków cen przetworów mlecznych i cukru, podczas gdy ceny mięs pozostawały stabilne. Średnia wartość indeksu cen żywności FAO za 11 miesięcy bieżącego roku jest o 3,4% niższa niż w analogicznym okresie 2013 r. i wynosi 203,1 punktu.

Indeks cen przetworów mlecznych FAO w listopadzie osiągnął pułap o 3,37% mniejszy w stosunku do jego poziomu z października i wynosił 178,1 punktu, co było dziewiątym z rzędu spadkiem do wartości najniższej od sierpnia 2012 r. Od początku roku, kiedy ceny prze-tworów mlecznych były na wyjątkowo wysokich poziomach, ich notowania systematycznie spadały, głównie w wyniku zwiększenia dostępności eksportowej i ograniczenia importu, przede wszystkim z Chin i Rosji.

Wartość indeksu cen przetworów mlecznych była w jedenastym miesiącu 2014 roku na poziomie o 29,17% niższym niż w analogicznym okresie 2013 r. Przeciętna wartość indeksu cen przetworów mlecznych FAO za pierwsze jedenaście miesięcy 2014 roku osiągnęła poziom 228,68 punktu i była o 5,09% niższa niż w analogicznym okresie 2013 roku.

3,2% zniżka cen cukru odzwierciedla powrót opadów deszczu w Brazylii, która jest największym na świecie producentem i eksporterem cukru. Deszcze zmniejszyły obawy o potencjalny wpływ suszy, która dotknęła kraj na uprawy trzciny cukrowej. Jednak w związku z obfitymi dostawami, światowe ceny cukru wciąż pozostają na poziomie o 8% niższym niż przed rokiem.

Zwyżka cen olejów roślinnych (+0,7%) nastąpiła głównie przez umocnienie cen oleju palmowego w następstwie spowolnienia produkcji w Malezji i Indonezji, podczas gdy globalny popyt importowy pozostaje na stałym poziomie. Ceny oleju słonecznikowego także zwyżkowały w wyniku niższej niż przewidywano produkcji globalnej. W dalszym ciągu zniżkowały natomiast ceny oleju sojowego.

Zwyżka indeksu cen zbóż (+2,6%) przerywa spadkową tendencję trwającą od marca 2014, kiedy to wysokie zapasy i perspektywy wzrostu produkcji wpływały na ceny. Jednakże światowe ceny pszenicy umocniły się w ostatnich tygodniach, głównie ze względu na gorsze warunki pogodowe dla produkcji tego zboża dla wysianych niedawno upraw na półkuli północnej. Natomiast ceny ryżu uległy obniżeniu, odzwierciedlając nadejście obfitych, nowo zebranych dostaw na rynek osłabienia popytu importowego.

Odnotowano również stabilizację indeksu cen wszystkich rodzajów mięsa poza owczym, którego ceny nieznacznie wzrosły. Notowania cen większości rodzajów mięs są na rekordowo wysokich poziomach.

Renata Struzik źródło: FAMMU/FAPA