Rekordowe ceny żywności w grudniu 2010

W grudniu poprzedniego roku ceny żywności na świecie osiągnęły rekordowy poziom, bowiem miesięczny indeks cenowy FAO wzrastał od czerwca 2010 r. aby osiągnąć poziom 215 punktów (maksymalna wartość od czasu gdy zaczęto posługiwać się indeksem cenowym). Indeks znalazł się powyżej szczytowego poziomu cen z czerwca 2008 (214 punktów). Obejmuje on ceny produktów zbożowych, mięsnych, nabiału, roślin oleistych oraz cukru a służy ocenie zmian cen żywności na światowych rynkach.

Grudniowy indeks dla zbóż osiągnął 238 pkt. wobec 151 pkt. w czerwcu 2010 r., co odzwierciedla wzrost cen zbóż, jakkolwiek pod koniec zeszłego roku ich dynamika wzrostu się osłabiła. W przypadku indeksu olejów i tłuszczów rósł podobnie dynamicznie od czerwca – 168 pkt. do 263 pkt. w grudniu. Wg FAO obecna sytuacja nie odzwierciedla kryzysu żywnościowego lat 2007-08, kiedy dochodziło do zamieszek na skutek wysokich cen żywności. Ocenia bowiem, że ceny ryżu są dość stabilne, a globalne zapasy żywności zapewniają większą podaż jak w latach 2007-08. Jeszcze w listopadzie ONZ podniosła alarm dotyczący rosnących cen żywności i wydała półroczny raport o sytuacji sektora. W raporcie przewiduje się trudny czas dla krajów trzeciego świata, importerów żywności w bieżącym roku. Pierwsze niepokoje społeczne miały już miejsce w Algierii, która jest ważnym importerem zbóż.

FAMMU/FAPA na podst.: FAO