Rekordowa sprzedaż ziemi

W ciągu 4 miesięcy 2007 roku Agencja sprzedała ponad 40 tys. ha gruntów, tj. prawie 37% z zaplanowanych na ten rok (113 tys. ha).

Wysoką sprzedaż odnotowały oddziały terenowe Agencji w Szczecinie, Rzeszowie, Olsztynie, Bydgoszczy i we Wrocławiu. W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa nadal znajduje się prawie 2 mln 700 tys. ha, w tym w dzierżawie pozostaje 1 mln 900 tys. ha, a do rozdysponowania oczekuje ok. 360 tys. ha. W 2006 roku Agencja sprzedała 107 tys. ha gruntów.

Od początku swojej działalności Agencja sprzedała ponad 1 mln 600 tys ha gruntów. Najwięcej nieruchomości rolnych do rozdysponowania znajduje się na terenach województw: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego. Z kolei najmniej gruntów Agencja posiada w województwach: małopolskim, kujawsko-pomorskim, opolskim.

Grażyna Kapelko
ANR