Rekord na światowym rynku zbóż

W 2013 r. zbiory zbóż na świecie będą one rekordowe i wyniosą 2500 mln t, czyli o 8,4% więcej niż rok wcześniej, jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

W ostatnim tygodniu listopada Międzynarodowa Rada Zbożowa podniosła swoją prognozę zbiorów zbóż w sezonie 2013/14 o 0,3% (5 mln t) do 1946 mln t (bez ryżu). W czwartek 5.12 FAO opublikowała swoją najnowszą prognozę szacującą zbiory zbóż ogółem w 2013 r. na poziomie 2500 mln t, tj. o 2 mln t więcej niż prognozowano na początku listopada. Taka ilość zboża byłaby aż o 8,4% wyższa niż zebrana w 2012 r. i oznaczałaby nowy rekord; o 6,2% przewyższając produkcję z roku 2011. Zwiększenie prognoz wobec poprzedniego miesiąca wynikało z doniesień ze Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji dotyczących pomyślnego przebiegu zbiorów kukurydzy.
Produkcja pszenicy ma wzrosnąć wobec poprzedniego roku o 7,8% do 711 mln t, zbóż paszowych o 12,0% do 1295 mln t, a ryżu zaledwie o 1,0% do 494 mln t.
Wg FAO bardzo wczesne doniesienia wskazują na nieco większy areał obsiany dotychczas pszenicą pod zbiory w 2014 r. u głównych producentów na półkuli północnej. Ocenia się, że zasiewy były większe w UE, Chinach, Stanach Zjednoczonych i Indiach, natomiast mniejsze w Rosji i na Ukrainie. Oczywiście duża część pszenicy pod przyszłoroczne zbiory zostanie dopiero zasiana.
Z drugiej strony FAO obniżyła prognozy zużycia zbóż. Ma ono według najnowszej prognozy w sezonie 2013/14 wynieść 2413 mln t, tj. 5 mln t mniej niż prognozowano w listopadzie. Jest to jednak nadal o 3,9% więcej niż w sezonie 2012/13.
Jednoczesne podniesienie prognozy produkcji zbóż (w roku 2013) i obniżenie prognozy zużycia (w sezonie 2013/14) spowodowało znaczne podwyższenie wskaźnika zapasów końcowych do zużycia. Wg FAO wyniesie on na koniec sezonu 2013/14 dla wszystkich zbóż 23,5%, w porównaniu ze wskaźnikiem 23,0% prognozowanym w listopadzie i 20,9% szacowanym na koniec sezonu 2012/13. 
Zdaniem analityków rynku BGŻ, najnowsza prognoza FAO przemawia za niewielkimi obniżkami cen zbóż na świecie wobec cen notowanych w pierwszych dniach grudnia br. Jest ona niemniej tylko jednym z wielu czynników wpływających na ostateczny poziom cen.
(Analizy BGŻ)