Rekompensaty za rezygnacje z hodowli świń

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  będzie wypłacać rolnikom rekompensaty za rezygnację z hodowli świń na terenach objętych bioasekuracją w okresie obowiązywania programu, tj. do końca 2018 r.

Posiadacze utrzymujący świnie na obszarach objętych programem bioasekuracji mogą ubiegać się o wypłatę rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie  świń,  jeśli złożą w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 roku oświadczenie  do powiatowego lekarza weterynarii, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji. Ponadto oświadczenie  o wykonaniu  decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującej wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu bioasekuracji, tj. do 31 grudnia 2018 r.

– Wniosek o przyznanie rekompensaty należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa w terminie do 15 września 2017 r – informuje ARiMR.

Źródło: ARiMR