Rekompensaty KE za “ogórkowe” straty

W dniu wczorajszym w Luksemburgu odbyło się posiedzenie nadzwyczajne Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE w Luksemburgu dotyczące oceny kondycji sektora warzywnego i podjęcia działań pomocowych rolnikom, którzy ponieśli straty w związku z kryzysem na rynku warzyw, po wystąpieniu epidemii spowodowanej bakterią E. Coli. W posiedzeniu uczestniczyli również dwaj unijni Komisarze: do spraw zdrowia – John Dalli oraz rolnictwa – Dacian Ciolos.

Ministrowie rolnictwa (Holandii, Belgii, Polski, Hiszpanii, Danii, Portugalii) przygotowali pisemną propozycję niezbędnych działań, w tym rekompensat dla rolników. Sytuacja producentów z Unii Europejskiej została dodatkowo pogorszona zamknięciem granic Rosji dla eksportu warzyw i owoców z UE. W związku z tym Komisja Europejska przygotowała propozycję podjęcia szybkich działań, w celu złagodzenia trudnej sytuacji unijnych producentów warzyw w ramach projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej, który będzie poddany pod głosowanie 14 czerwca br. na komitecie Zarządzającym WOR.
W wyniku dyskusji ministrów w czasie posiedzenia Rady Ministrów UE, wstępna propozycja Komisji Europejskiej została poprawiona. Ministrowie prezentowali jednomyślne stanowisko w zakresie niezbędnej pomocy dla poszkodowanych producentów.
Pomoc będzie przysługiwała wszystkim producentom, dotkniętym kryzysem na rynku, a nie tylko zrzeszonym w Organizacjach Producentów. Proponowany przez KE poziom rekompensat jako 30% średniej ceny z okresu 2007-2010 zostanie podwyższony do poziomu co najmniej 50%. Ministrowie proponowali 90% poziomu strat. Pomoc dla producentów będzie w 100% pochodziła z budżetu UE. Budżet na pomoc doraźną wyniesie około 200 mln euro (ministrowie postulowali kwotę dwukrotnie wyższą). Potrzebna jest poprawa systemu wcześniejszego ostrzegania o zagrożeniach. Przeprowadzenie na poziomie UE kampanii informacyjnej w celu odbudowy zaufania konsumentów do bezpieczeństwa produktów unijnych, zwłaszcza produktów roślinnych. Wniesienie na najbliższy szczyt Unia-Rosja sprawy embarga nałożonego przez Rosję na produkty roślinne z UE (wniosek Polski).
Minister Marek Sawicki zaproponował również modyfikacje zapisów prawnych Rozporządzenia 1234/2007, w celu rozszerzenia zakresu produktów objętych działaniami na wypadek sytuacji kryzysowej, gdyż obecnie dotyczy to tylko drobiu.
Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności