Rekompensaty dla hodowców świń

Już wkrótce hodowcy świń w Polsce z województw, na których obszarze wystąpił afrykański pomór świń  będą mogli otrzymać dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej przeznaczone na łagodzenie skutków ekonomicznych restrykcji weterynaryjnych wprowadzonych w związku z wystąpieniem w Polsce ASF.

Jak zaznacza resort rolnictwa będzie to już drugie źródło pomocy dla producentów objętych skutkami ASF, obok rekompensat przewidzianych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Zgodnie z przygotowanym rozporządzeniem Komisji, pomoc będzie przysługiwała z tytułu uboju świń objętych kodem CN 0103 92 19 (tuczniki) oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11. Pomoc dotyczyć będzie łącznie do 50 tys. zwierząt.

Pomoc będzie przyznana w przypadku spełnienia następujących warunków:

 1. Gdy świnie były utrzymywane na obszarze Polski wymienionym w załączniku do projektu rozporządzenia i podlegały ograniczeniom handlowym w związku z ASF w jakimkolwiek okresie od 1 sierpnia do 18 listopada 2016 r.;
 2. Gdy zwierzęta były obecne na obszarze kwalifikującym się do pomocy w dniu, w którym został on objęty restrykcjami lub urodziły się i były chowane na tym obszarze po tym dniu;
 3. Gdy zwierzęta zostały ubite w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r.;
 4. Gdy producent nie skorzystał, w odniesieniu do tych samych sztuk, z pomocy państwa, ubezpieczeń lub wkładu finansowego w ramach rozporządzenia nr 652/2014.

Wśród warunków rozporządzenia Komisji uprawniających do otrzymania pomocy nie będzie warunku niezwiększania produkcji świń.

W rozporządzeniu Komisji przewidziano następujące stawki pomocy:

 1. lochy – 0,34 EUR/kg (1,44 PLN/kg) masy tuszy;
 2. inne świnie: różnica między ceną raportowaną przez Polskę w regionie, w którym zlokalizowane jest gospodarstwo producenta w tygodniu dostawy świń do ubojni i ceną rzeczywiście zapłaconą producentowi zgodnie z fakturą, ale nie więcej niż:
  • (a) 0,23 EUR/kg (0,97 PLN/kg) dla świń o masie tuszy do 93 kg;
  • 0,34 EUR/kg (1,44 PLN/kg) dla świń o masie tuszy powyżej 93 kg, ale nie więcej niż 105 kg;
  • 0,46 EUR/kg (1,94 PLN/kg) dla świń o masie tuszy powyżej 105 kg.

Źródło: MR i RW