Regeneracja szkód herbicydowych w zbożach

Konsekwencje ostatniej mroźnej zimy rolnicy odczuwają bardzo boleśnie. Konieczność przeorania i przesiania ponad 1 mln. ha zbóż ozimych i rzepaku nie oznaczała zakończenia problemów. Bardzo sucha, a od 26.04.2012 wręcz upalna wiosna z temperaturami przekraczającymi 30oC powoduje dodatkowe komplikacje.”””

Przy braku opadów, podczas wysokich temperatur, w wielu gospodarstwach, zasiane zboża jare odczuwają działanie herbicydów zastosowanych pod uprawy ozime. Dodatkowo gleba jest sucha i ich rozkład mikrobiologiczny spowolniony. Co zrobić, żeby zminimalizować negatywne skutki działania tych herbicydów i przywrócić prawidłowy rozwój i wzrost zbóż? Bardzo ważne jest w tej sytuacji przywrócenie glebie równowagi biologiczno-chemicznej oraz stymulacja rozwoju systemu korzeniowego. Te niezmiernie ważne dla optymalnego wzrostu zbóż elementy można uzyskać stosując nawóz Rosahumus w dawce 250-300 g/ha + Delsol w dawce 1-2 l/ha.
Dlaczego te nawozy?
Rosahumus dostarcza kwasów humusowych, które są najważniejszym składnikiem próchnicy oraz stymulują rozwój sytemu korzeniowego, zwiększają wykorzystanie składników pokarmowych oraz aktywność biochemiczną nawożonych roślin. Neutralizują także szkodliwe (toksyczne) substancje w glebie. Są także doskonałym źródłem energii dla bakterii żyjących w ryzosferze systemu korzeniowego roślin.
Z kolei Delsol stymuluje rozwój i aktywność tych bakterii, szczególnie Pseudomonas Putidia i Pseudomonas Fluorescens, które stymulują rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego, zapewniają lepsze pobieranie fosforu z gleby, który ma decydujące znaczenie dla rozwoju korzeni, a także aktywizują mechanizmy obronne roślin.
Kiedy należy stosować Rosahumus i Delsol?
Nawozy te można stosować przedsiewnie, po siewie nasion (w tych terminach lepiej zastosować wyższą dawkę Rosahumusu 3-6 kg /ha) oraz pogłównie we wczesnych fazach rozwojowych zbóż do fazy krzewienia. Jeżeli niekorzystne warunki atmosferyczne będą się dalej utrzymywały, a wzrost i rozwój roślin będzie jeszcze hamowany, proponujemy wykonać zabieg nawozem Algex w dawce 5 l/ha + Rosahumus 250 g/ha lub Agrocean Mg w dawce 3 l/ha. Nawozy te oprócz składników pokarmowych zawierają substancje (witaminy, polisacharydy, auksyny, gibereliny itp.) stymulujące podziały komórkowe i wzrost roślin oraz aktywizujące procesy życiowe w sytuacjach stresowych.