Regeneracja rzepaku

Silny stres spowodowany niskimi temperaturami w miesiącu lutym i na początku marca 2018 r. oraz brak okrywy śnieżnej w wielu miejscach powodują konieczność dostarczenia rzepakowi podstawowych makro- i mikroelementów, które pozwolą tej roślinie w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy i uzyskać wysokie plony o najwyższej jakości. W tym celu należy zadbać o nawożenie kluczowymi w uprawie rzepaku mikroelementami, którymi są bor, mangan oraz molibden.

Proponujemy Państwu nawóz dolistny YaraVita BRASSITREL PRO, zawierający wymienione składniki w odpowiedniej ilości i proporcji. W jego składzie znajduje się dodatkowo azot, magnez oraz wapń, a odpowiednia formulacja zapewnia wysoką efektywność nawożenia oraz doskonałą mieszalność z wieloma środkami ochrony roślin.

TERMIN STOSOWANIA:

RZEPAK OZIMY: wiosną, po ruszeniu wegetacji, dawka: 1,5–2 l/ha
Faza: do końca zielonego pąka, dawka: 1–2 l/ha

RZEPAK JARY: od 2 do 4 l/ha w fazie 4–9 liści.
Ilość wody od 200 l/ha.

PROGRAM PREMIUM: zakłada uzyskanie maksymalnie możliwych plonów o najlepszej jakości i wymaga dodania do każdego zabiegu YaraVita BORTRAC w dawce 1 l/ha oraz YaraVita THIOTRAC w dawce 2–3 l/ha