fbpx

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w toku. Jakie zmiany w porównaniu do dotychczasowej?

Posłowie Parlamentu Europejskiego poparli zmianę polityki, która powinna lepiej dostosować politykę rolną UE do potrzeb poszczególnych państw członkowskich, ale nalegają na utrzymanie równych szans w całej Unii. Rządy krajowe powinny opracować plany strategiczne do zatwierdzenia przez Komisję. W takich planach państwa określą, w jaki sposób zamierzają realizować cele UE. Komisja będzie sprawdzać wyniki, a nie tylko zgodność z przepisami UE.

23 października Parlament Europejski przyjął  stanowisko w sprawie reformy polityki rolnej UE po 2022 roku. Rozporządzenie w sprawie planów strategicznych zostało przyjęte 425 głosami za, przy 212 głosach przeciw i 51 wstrzymujących się. Rozporządzenie w sprawie wspólnej organizacji rynku zostało przyjęte 463 głosami za, przy 133 głosach przeciw i 92 wstrzymujących się. Rozporządzenie w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej zostało przyjęte 434 głosami za, przy 185 głosach przeciw i 69 wstrzymujących się.

Parlament Europejski wzmocnił zasadę warunkowości, co oznacza, że rolnik musi stosować pewne obowiązkowe praktyki sprzyjające ochronie klimatu i środowiska, aby uzyskać bezpośrednie wsparcie. Ponadto posłowie chcą przeznaczyć co najmniej 35% budżetu zarezerwowanego na rozwój obszarów wiejskich na wszystkie rodzaje działań związanych ze środowiskiem i klimatem. Co najmniej 30% budżetu na płatności bezpośrednie należy przeznaczyć na programy ekologiczne, które byłyby dobrowolne, a mogłyby zwiększyć dochody rolników.

– Europosłowie nalegają na stworzenie usług doradztwa rolniczego w każdym państwie członkowskim i przeznaczenie co najmniej 30% funduszy unijnych w każdym państwie członkowskim na pomoc rolnikom w walce ze zmianą klimatu, w zrównoważonym zarządzaniu zasobami naturalnymi i w ochronie różnorodności biologicznej. Wzywają również państwa członkowskie, by zachęcały rolników do przeznaczania 10% gruntów na kształtowanie krajobrazu korzystnego dla różnorodności biologicznej, czyli na przykład żywopłoty, drzewa nieprodukcyjne i stawy – informuje Biuro Prasowe PE.

Posłowie zagłosowali  tez za stopniowym ograniczaniem roczny płatności bezpośrednich dla rolników, powyżej 60 000 euro oraz za ustanowieniem pułapu wysokości 100 000 euro. Rolnicy mogliby jednak odliczać od całkowitej kwoty płatności przed zmniejszeniem 50% wynagrodzeń związanych z działalnością rolniczą. Przynajmniej 6% krajowych płatności bezpośrednich powinno być wykorzystane na wsparcie małych i średnich gospodarstw rolnych, ale jeśli wykorzysta się więcej niż 12%, ograniczenie powinno stać się dobrowolne, uważają posłowie.

Państwa UE mogłyby wykorzystać co najmniej 4% swojego budżetu na płatności bezpośrednie na wsparcie młodych rolników. Według Parlamentu Europejskiego dalsze wsparcie może być przyznane z funduszy rozwoju obszarów wiejskich, gdzie inwestycje młodych rolników mogą być traktowane priorytetowo.

Natomiast   dotacje UE powinny być zarezerwowane tylko dla tych, którzy prowadzą co najmniej minimalny poziom działalności rolniczej. Należy automatycznie wykluczyć te podmioty, które administrują portami lotniczymi, wodociągami, stałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, świadczą usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami.

Parlament nalega na objęcie rolników większą pomocą, aby mogli lepiej radzić sobie z ryzykiem i potencjalnymi przyszłymi kryzysami. Parlament chce, aby rynek był bardziej przejrzysty, dopomina się o strategię interwencji w odniesieniu do wszystkich produktów rolnych oraz wyłączenia z zakresu stosowania reguł konkurencji praktyk mających na celu stosowanie surowszych norm środowiskowych, dotyczących zdrowia zwierząt lub dobrostanu zwierząt. Chce również przekształcić rezerwę kryzysową, pomagającą rolnikom w przypadku niestabilności cen lub rynku, z instrumentu doraźnego w instrument stały o odpowiednim budżecie.

Parlament chce zwiększyć sankcje dla tych, którzy wielokrotnie nie przestrzegają wymogów UE (np. w zakresie ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierząt). Powinno to kosztować rolników 10% ich uprawnień (w porównaniu z obecnymi 5%).

 Posłowie do PE chcą również, aby UE ustanowiła doraźny mechanizm składania skarg. Byłoby to rozwiązanie dla rolników i beneficjentów z obszarów wiejskich, którzy doświadczają niesprawiedliwego lub niekorzystnego traktowania w odniesieniu do dotacji UE, w sytuacji gdy występują niedociągnięcia w rozpatrywaniu skarg na szczeblu krajowym.

Wspólna Polityka Rolna  stanowi 34,5% budżetu UE na rok 2020 (58,12 mld euro). Około 70% budżetu WPR wspiera dochody od sześciu do siedmiu milionów gospodarstw rolnych UE.

Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.